Vänsterpartiet Gällivare

Vänsterpartiet på inlandsbanan

Möt

Vänsterpartiet

inlandsbanan

– en turné från Norrbotten till Dalarna!

17/8 på torget i Gällivare kl 13

 

Musik med bla

Missnöjesorkestern!

 

KOM och träffa

Våra riksdagskandidater

Anna Hövenmark och

Birger Lahti och Våra landstings-kandidater Ingmari Åberg och

Kati Jääskeläinen samt

Vänsterpartister i din kommun!

Inte till salu

http://norrbotten.vansterpartiet.se

 

Graffitivägg

 

Motion

 

                      Vägg för graffitimålning

 

En hängiven skara ungdomar har som fritidsintresse att måla graffiti. Däremot saknas i Gällivare kommun en plats där ungdomarna kan måla på lagligt sätt.

 

Större orter och städer t ex Luleå har denna möjlighet att erbjuda sina unga. I infarten till Luleå, vid badhuset finns en mycket vacker graffitivägg som välkomnar alla på väg in i staden.

 

Ungdomarna reglerar själva vad som passar att visa upp, klotter och ”fula ord” samt rasism eller kränkningar får naturligtvis inte förekomma.

Kostnad för detta blir inte mycket, däremot blir förtjänsten desto bättre – nöjda, glada ungdomar som ser att vi lyssnar på deras önskemål.

Gällivare den 19 Maj 2014

Katinka S Apelqvist                                   Stig Eriksson

 

Karl-Erik Taivalsaari                                 Jeanette Wäppling

 

 

Henrik Lehtipalo

Frågor från Villägarna, svar av Vänsterpartiet

 Ska principen ”nyckel mot nyckel” gälla?

 

Vänsterpartiet anser att principen nyckel mot nyckel ska gälla.

 

Ska man få full kostnadsersättning?

 

Alla ska få ersättning enligt principen nyckel mot nyckel.

 

Om det inte finns hus av motsvarande ålder och skick att köpa, ska då marknadsvärdet vara lika med nyproduktionsvärde?

 

Målet bör vara nyproduktionsvärde.

 

Vem ska ha ansvaret för att bygga ersättningsbostäder, den som vill bedriva gruvdrift eller den som tvingas flytta?

 

De hyresbostäder som rivs på grund av gruvans utbredning skall LKAB ta ansvar för.

 

Är den tidplan som redovisas för Malmbergets avveckling rimlig eller kan den göras kortare?

 

Idag känns tidplanen rimlig.

 

 

Köttfri måndag i Gällivare Kommun

Gällivare den 16 december 2013

Motion

Köttfri måndag i Gällivare Kommun

Vi har blivit kontaktad av Moa Runnman-Bäckström som är elev på Välkommaskolan. Moa gör ett examensarbete i detta viktiga ämne. Moa vill genom att skriva en motion försöka påverka oss politiker att fatta beslut att undersöka möjligheten att införa en köttfri måndag i Gällivare kommuns verksamheter utifrån nedanstående argument. Partierna som blivit kontaktad ser vikten i detta och har därför valt att lämna in följande motion skriven av Moa som vår motion. 

Sedan 1990 så har köttkonsumtionen i Sverige ökat med cirka 40% och detta är något som påverkar både vår hälsa och vår miljö negativt. Man får inte heller bortse från det faktum att köttkonsumtionen leder till ökad världshunger och till att det vi förr kände till som bondgårdar idag är stora köttindustrier där djuren behandlas allt mer inhumant för så billigt kött som möjligt. Därför anser jag att Gällivare kommun bör följa uppmaningen från FN och John Hopkins Bloomberg School of Public Health att införa en köttfri dag inom Gällivare kommuns verksamheter. Vi bör följa de exempel som redan finns i Gent, Sao Paulo, San Fransisco, Kapstaden, Bremen och Helsingfors. Dessa är städer i världen där den politiska ledningen beslutat att göra en dag i veckan till en vegetarisk. Flera svenska kommuner är på gång att fatta liknande beslut och i Östersund, Nyköping, Knivsta, Katrineholm, Haninge och Göteborg har beslutet redan fattats. Vi kan genom en köttfri måndag minska och öka medvetenheten runt köttkonsumtionen och visa att vi är en kommun som tar ansvar för vår miljö och medborgarnas hälsa.

Enligt flera studier så är köttkonsumtionen i dagens samhälle en bidragande faktor till flera av våra växande folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Världscancerfonden, som har stått bakom några av de mest omfattande studierna i ämnet, råder människor till att äta högst 500 gram kött i veckan. Vi kan genom att införa en köttfri dag inom kommunens verksamhet hjälpa människor att uppnå detta mål och på så sätt bidra till ett friskare samhälle.

Enligt FAO som är FNs organ för mat och jordbruk så står köttproduktionen för cirka 18% av växthusgasutsläppen, detta är mer än vad all fordonstrafik, inberäknat flygtrafiken, tillsammans släpper ut. Köttproduktionen beräknas vara en av de faktorer som bidrar till de allvarligaste miljöproblemen, allt från lokal till global nivå.

Köttproduktionen står för:

 • 40% av användandet av jordens      sötvatten.
 • 50% av all användning av antibiotika
 • 70 procent av all skövlad regnskog i Amazonas som betesmark
 • 33% av all odlingsmark för foderproduktion

Detta när hälften av jordens befolkning lider av vattenbrist, antibiotikaresistensen ökar och vi snart inte kan behandla infektioner och sjukdomar hos människor, koldioxid inte längre kan tas upp av de växter som annars gör detta på naturlig väg och världshungern ökar.

Med en köttfri dag i vår kommun bidrar vi till att öka medvetenheten kring problemen vår överkonsumtion av kött leder till. Det bidrar också till att människor får upp ögonen för att vegetarisk mat kan vara god och samtidigt ge oss all den näring vi behöver.

Yrkanden

Minskad köttkonsumtion borde vara en fråga där det råder en bred politisk enighet. Politiker på alla nivåer bör ta ett ansvar för att minska överkonsumtionen av köttprodukter och dess konsekvenser. Därför föreslås att:

 • Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa en köttfri dag i kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg.
 • Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att kommunen genom samarbete med lokala folkrörelseorganisationer och företag verkar för att man sprider information och kunskap om varför vi bör minska vår konsumtion av kött- och mejeriprodukter.

 

 

Jeanette Wäppling                              Karl-Erik Taivalsaari                                                   Dagmar Nyman
Vänsterpartiet                                       Vänsterpartiet                                                            Miljöpartiet

 

 

Fredrik Olofsson                        Margareta Henriksson                                            Bernt Nordgren
SKP                                           Norrbottens sjukvårdsparti                                   Norrbottens sjukvårdsparti

 

  

Referenser

Jordbruksverkets statistik om svensk köttkonsumtion
http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,procent20fakta/Livsmedel/2009:2/20092_amk_ihopb_tabeller17.htm
Köttkonsumtion per person och år 1960: 50,8 kg
Köttkonsumtion per person och år 1990: 60,1 kg
Köttkonsumtion per person och år 2006: 85,6 kg

The Guardians artikel om FN:s rapport, Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production, som uppmanar världen att ställa om till en helvegetarisk kost.
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet

Rapporten, Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production, från FN:s miljöprogram, UNEP.
http://www.unep.org/resourcepanel/documents/pdf/PriorityProductsAndMaterials_Report_Full.pdf

OECD-rapporten, Agricultural Outlook 2010-2019, i vilken man konstaterade att prisökningen 2008 berodde på ökad efterfrågan på grödor som ett resultat av globalt stigande köttkonsumtion och etanolproduktion.
http://www.agri-outlook.org/pages/0,2987,en_36774715_36775671_1_1_1_1_1,00.html

Ledare i DN som kommenterar OECD-rapporten Agricultural Outlook 2010-2019
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/vart-dagliga-brod-1.1130539

FN-organet FAO:s rapport Livestock’s Long Shadow om handlar om djurindustrins miljöpåverkan
http://www.afpf-asso.org/afpf/vie/vie/images/FAO-Livestock-Environment.pdf

Worldwatch Institutes rapport från dec 2009, Livestock and Climate Change, inkluderar de indirekta utsläppen av växthusgaser från djurhållningen på ett annat sätt än FN. Worldwatch Institutes beräkningar visar att djurhållningen står för hälften av världens växthusgaser.
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf

Svenska Dagbladets artikel om Världscancerfondens rapport 2007

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rott-kott-ger-cancer_577387.svd
Naturskyddsföreningens kampanj Gröna Gaffeln som syftar till en vegetarisk veckodag
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kampanj-grona-gaffeln/
Greenpeace pekar ut djurhållningen som huvudorsaken till skogskövlingen i Amazonas
http://www.greenpeace.org/usa/en/news-and-blogs/news/cattle-ranching-biggest-driver/

Rajendra Pachauri, chef för FN:s klimatpanel IPCC, förespråkar en köttfri veckodag

http://www.guardian.co.uk/environment/2008/sep/07/food.foodanddrink

Artikel i Nerikes Allehanda om den borgliga alliansens vallöfte att minska köttkonsumtionen i Örebro.

http://na.se/nyheter/orebro/1.900554-kd-vill-ta-bort-kottet-i-skolmaten

 

 

Vänsterpartiets budget

Gällivare kommun har en relativt stark ekonomi även om de två kommande åren ser ut att bli aningen kärvare. Men eftersom Gällivare kommun haft stora överskott i flera år och 2013 beräknas ge ett överskott på cirka 70 miljoner så finns nu möjligheten att använda delar av överskottet kommande år.

Vänsterpartiet i Gällivare föreslår att 25 miljoner av överskotten används under 2014 och 2015 för att överbrygga de sparkrav som annars blivit resultatet.

Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag prioriterat tre områden högre än andra viktiga saker. Det är barnen våra gamla och en upprustning av vårat samhälle.

 

Jag vill redan i min inledning passa på att förklara varför det i vårt förslag ser ut att bli ett rejält överskott 2016 och varför vi på skolans och socialnämndens budget lägger engångspengar under 2014 och 2015.

 

Det kommer sig av att vi vill invänta bl.a. utredningen av skolstrukturen samt socialnämndens pågående arbete om personalbehov framöver men också hur framtida äldreomsorgen skall se ut.

När dessa är klara så kommer Vänsterpartiet att återkomma med förslag till eventuella ram höjningar.

 

Under de senaste åren har skolan haft svårigheter med att klara budgeten och ge våra barn en god utbildning. Från skolan har man klart visat att man lever med en alltför gammaldags skolstruktur men också en samhällsomvandling som inte enbart kostar mer än den smakar men också försvårar en bra utbildning.

 

Därför är det viktigt att utredningen om den framtida skolstrukturen blir klar senast våren 2015 så att vi i fortsättningen kan ge våra barn en bra skola där elevernas behov står i centrum.

 

Vi blir fler och fler äldre och som gärna vill bo hemma så länge det bara är möjligt. Det innebär ökade ansträngningar för socialnämnden att klara de äldres behov och därför pågår det ett arbete med att se över hur man skall organisera hemtjänst och äldre boenden.

Socialnämnden påverkas också av den samhällsomvandling som pågår.

 

Vänsterpartiet kommer att göra allt för att vi i fortsättningen skall ha en bra och trygg ålderdom i Gällivare kommun vare sig vi vill bo hemma så länge det går eller har stora behov och ett kommunalt boende.

 

Många kommunmedborgare tar ofta upp diskussion om behovet av en upprustning av gator, vägar, trottoarer, grön områden o.s.v.

Därför vill Vänsterpartiet påbörja en större upprustning genom att föreslå ökade investeringsmedel till detta 2014 och 2015 vi återkommer med 2016.

 

Naturligtvis finns det utöver dessa tre högt prioriterade områden även andra prioriterade frågor för Vänsterpartiet. Bland annat tror vi att en fortsättning och en ökning av pensionärsservicen är viktig och som också kan påverka socialnämnden positivt.

 

Vänsterpartiet vill också påbörja en kvalitetshöjning av elevernas behov av en utökad elev hälsovård genom att tillskjuta medel till fler skolkuratorer och skolsköterskor 2016.

 

När det gäller den totala investeringsramen så blir det en kraftig ökning som inte enbart är en ökad ambition utan där finns objekt som skall bekostas av samhällsomvandlingen inom parentes LKAB.

 

Vi måste under den närmaste tiden klara ut hur investeringsobjekt som beror på samhällsomvandlingen skall budgeteras som det är idag så hamnar det på kommunens budget och försämrar resultatet.

 

Detta är i korta ordalag hur Vänsterpartiets budget ser ut och hur vi ser på de kommande åren. För Vänsterpartiet ligger prioriteringen nu och tidigare år på barnen och våra gamla men också en upprustning av samhället.

 

Vänsterpartiet kommer under respektive nämnd/styrelse att återkomma med våra konkreta förslag.

 

Axplock Vänsterpartiets Budget förslag på ”satsningar”!

Kommunstyrelsen 2014 2015 2016
Investeringar
Markförvärv / Planarbete
20 mkr  

20 mkr

 
Drift
Social   investeringsfond
 

2 mkr

 

2 mkr

 

2 mkr (ram)

Taxor
Ingen höjning av Tätorts   taxan för barn och unga.
     
Service och tekniknämnden 2014 2015 2016
Investeringar
Upprustning av   samhället
Gångväg Malmheden
Trafikåtgärder/trygga skolvägar

Tillgänglighet o   upprustning av lekplatser

Spontan   idrottsplats Tallbacka

Tillgänglighet Dundret   som fritidsområde

Hellnerstadion

Ridhuset

Gångstig   Treenigheten

Rondell   Cellulosavägen

Inköp,   installation nytt passage system

 

26 mkr

300.000kr

300.000kr

800.000kr
500.000kr

250.000kr

7 mkr

 

1 mkr

2 mkr

3,5 mkr

 

28 mkr

3 mkr

300.000kr

Återkom.

 

Återkom.

5 mkr

300.000kr

1 mkr

2,2 mkr

300.000kr

Återkommer

3 mkr

300.000kr

Återkom.

 

 

 

3 mkr

 

 

300.000kr

Drift
Pensionär service
 

1 mkr

 

1 mkr

 

1 mkr (ram)

Barn- utbildning och kulturnämnden 2014 2015 2016
Investeringar
Bokbuss

Bibliotek,   ”datasystem”

 

3,5 mkr

150.000kr

 

 

550.000kr

 
Drift

Garanterad   undervisningstid

 

Ansvar ungdomar   som slutat gymnasiet

 

Kuratorer,   skolsköterskor

 

4 mkr (engångs)

265.000kr
(i ram)

 

4 mkr (engångs)

 

Återkommer

utifrån behov

 

 

1,5 mkr (ram)

Socialnämnden 2014 2015 2016
Investeringar
Nytt verksamhetssystem

Nytt boende   socialt stöd

Dagcenter   handikappomsorgen

 

275.000kr

3,6 mkr

2 mkr

 

 

20 mkr

10 mkr

 

 

16 mkr

10 mkr

Drift

Barn o   ungdomsboende
Arbetskläder

 

Personal   Äldreomsorgen

 

5,3 mkr
(ram)

1,3 mkr
(ram)

1,5 mkr (ram)

4 mkr (engångs)

 

 

 

1 mkr

(ram)

 

 

4 mkr

(engångs)

 

 

 

 

 

Återkommer

Utifrån behov

 

 

Remissvar Fördjupad översiktsplan

Gällivare den 6 september 2013

Vänsterpartiet anser att planen har ett bra pedagogiskt upplägg och på det sättet är mycket lättläst. Detta gör också troligaste att den blir lättare att använda i all fortsatt planering och att den blir det strategiska dokumentet som det är tänkt att den ska vara.

När det gäller innehållet har Vänsterpartiet följande synpunkter.

Bra
I många av de områden för bostäder som läggs i planen rekommenderar man blandad bebyggelse detta tycker Vänsterpartiet är bra. Vi tror på att man blandar hyreshus, villor, radhus för att få en blandning av många olika grupper av människor.
Planen tar upp att samla kommunala funktioner inom gång avstånd och att
”områden för idrott, kultur och rekreation ska finnas i nära anslutning till ”där folket bor” det tänker Vänsterpartiet är nödvändigt.
Att ha en prioriterings ordning för områden som avsätts för bostäder är bra då vi på detta sätt får en långsiktigplanering och kan samordna mycket. Viktigt att tänka på att detta dock är en långsiktig plan och att utvecklingsplaner/detaljplaner sedan tas fram för de olika områdena när det eventuellt är dags att bygga där.
Bra även att planen lyfter övervägande hur Malmhedens ska utvecklas kontra centrum då vi ser att trender är på gång att ev. förändra detta mönster.
I planen står också att ”Kulturstigen som sträcker sig längst Vassaraälven kan utvecklas som den del av Gällivares turism och kulturutbud samt som rekreationsstråk” (s 37) Det anser vänsterpartiet är bra för att säkra att detta fortfarande är tillgängligt för allmänheten vid ev. bebyggelse.

Bort
Under rubriken skapa förutsättningar för hållbara bostäder och lokaler (s 26-28):
All typ av verksamhet som är i behov av tillfälliga lokaler på kort och långt sikt bör kunna lokaliseras till MBGT och att man ska ta fram en kapacitetsplan för detta tycker vi ska strykas. Att man behöver använda lokaler i Malmberget under tiden man bygger i Gällivare är helt ok men att använda dessa på LÅNGT sikt tänker vi är omöjligt utifrån det avtal som är framtaget.
Vänsterpartiet anser även att man ska stryka Gällivare i planen på de ställen det står att ”kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer” ska planeras i Gällivare. Detta då det kan finnas andra områden som blir lämpligare ex. Koskullskulle, Östra Malmberget.

Övrigt
Vänsterpartiet anser att man bör lyfta in mer i planen om kultur och kulturens betydelse för ett samhälle i utveckling. Det finns även vissa redaktionella ändringar som behövs göras. Under vissa stycken stavas Koskullskulle fel flertalet gånger. Älvens förskola finns inte heller med under förskolor. Man kan behöva titta igenom lite under ”offentlig service” då det även kan finnas sådant som förändras under processen att ta fram planen.

 

Jeanette Wäppling / för Vänsterpartiet

 

Återanläggande av lekplats i östra Malmberget

Motion

 

En lekplats är ett socialt forum för barn att träffas på, för att leka och träffa nya kamrater på ett naturligt sätt. En trevlig plats där föräldrar eller mor- och farföräldrar kan komma med de små för att leka.

Barnfamiljerna i övre Malmsta – området mellan Kilen och Malmsta – saknar en lekplats. Tidigare har det funnits en lekplats på grönytan nedanför Tallgatan, denna har tagits bort.

Vi boende på östra Malmsta vill ha tillbaka lekplatsen snarast på grund av den ökade inflyttningen av småbarnsfamiljer i området. Det finns ett stort behov av trygga lekytor för våra barn att vistas på.

 

Härmed yrkar Vänsterpartiet i Gällivare/Malmberget

att lekplatsen skyndsamt skall återställas på grönytan nedanför Tallgatan.

 

Katinka Sundqvist Apelqvist                        Stig Eriksson

 

Karl-Erik Taivalsaari                                    Henrik Lehtipalo

 

 

Vägbula samt övergångställ och skyltning på Kaptensvägen Malmberget Östra

Motion

I östra Malmberget sker ett generationsbyte i boendet. Många äldre säljer sina hus och in flyttar unga familjer med små barn. Även i flerbostadsområdet Kilen finns många småbarnsfamiljer.

Barnen behöver en trygg skolväg när de färdas till och från Malmstaskolan. Vi har sett att korsningen Kaptensvägen/Vallingatan behöver tryggas.

Vi behöver en vägbula och ett övergångsställe i korsningen. Dels för att skolbarnen skall kunna korsa Kaptensvägen på ett tryggt sätt, men också för alla som kommer ner från Kilen för att komma till busshållsplatsen där Bergmansvägen möter Kaptensvägen.

Vägbulan behövs för att hålla ner hastigheten på bilarna, eftersom de har en tendens att nonchalera att lämna företräde för gående och trafik kommande från höger i korsningarna. Kaptensvägen har en lång och bred raksträcka här – Kaptensvägen har tidigare varit huvudled – vilket gör att många bilar kör alldeles för fort. Inga skyltar finns heller här som visar att huvudled upphört!

Vänsterpartiet yrkar därför på

 • Att vägbula samt övergångsställe skyndsamt anläggs i korsningen Kaptensvägen/Vallingatan.
 • Att vägskyltningen blir korrekt i området.

 

Katinka S Apelqvist                                      Stig Eriksson

 

Karl-Erik Taivalsaari                                    Henrik Lehtipalo

 

 

 

Aktuellt

 

 

Expeditionen är semesterstängd

4/7-10/8

Trevlig sommar!

 

 

 

 

Vänsterpartiet på Facebook

Senaste kommentarer

  Arkiv

  Gallery

  jonas4 Kick off Gällivare rör på sig 1 juni 2012-08-20-v-glsbygdupptakt-050