Vänsterpartiet Gällivare

Vänsterpartiet flyttar

Vänsterpartiets expedition flyttar till Postgatan 1 i Gällivare.
Gamla Posthuset som ligger bredvid Kommunhuset.
Expetidionen kommer att vara stängt 27-28/2
Vi öppnar den 1/3.
Välkommna:

VU Partistyrelsen

Partistyrelsen: Nytt verkställande utskott valt På fredagseftermiddagen utsåg partistyrelsen ett nytt verkställande utskott. Det består, förutom partiordförande Lasse Ohly,
Partistyrelsen:
Nytt verkställande utskott valt
På fredagseftermiddagen utsåg partistyrelsen ett nytt verkställande utskott. Det består, förutom partiordförande Lasse Ohly, av Anki Ahlsten, Alice Åström, Camilla Sköld Jansson, Kalle Larsson, Mats Einarsson och Marianne Ericsson.

Valda till verkställande utskott för vänsterpartiet den 27 januari

Förste vice ordförande

namn: Alice Åström
ålder: 46 år
hemort: Vaggeryd
arbetar med: Riksdagsledamot

– Jag arbetar för att skärpa rättsäkerheten i Sveirge och stärka individens rättigheter. Det krig mot terrorismen som regeringar över hela världen inlett har inneburit inskränkningar i mänskliga rättigheter och rättssäkerheten. Sverige är tyvärr inget undantag. Att försvara och utveckla de demokratiska fri- och rättigheterna är en aktuell och viktig fråga.

– Jag tror jag har mina föräldrar att tacka för att jag kommit så här långt. Eftersom de är döva lärde de mig aldrig att vara tyst. När jag växte upp fick jag prata hur mycket jag ville.

Andre vice ordförande

namn: Camilla Sköld Jansson
ålder: 45 år
hemort: Östersund
arbetar med: Riksdagsledamot
uppdrag: Ordförande i feministiska rådet i riksdagsgruppen

– Nu gäller det att gå ut och driva opinion kring vår valplattform. Till att börja med ska vi berätta vad de 200.000 nya jobben i offentlig sektor innebär i fråga om konkreta förbättringar i välfärden, till exempel i äldreomsorgen i en kommun. Det handlar om ett vägval för Sverige, om ett steg på vägen till arbete åt alla, en fungerande välfärd och kvinnors villkor. Det är värt att satsa på. Det vi inte har råd med är arbetslösheten.

– Mina politiska uppdrag och mina två tjejer fyller nästan all min tid. Annars gillar jag att åka skidor, fiska och vara ute i skog och mark.

Partisekreterare

namn: Anki Ahlsten
ålder: 53 år
hemort: Stockholm/Östersund
arbetar med: Biträdande partisekreterare
uppdrag: Sekreterare i KABEP, arbetsgruppen konsten att bygga ett parti

– Jag ska som partisekreterare jobba för att föra tillbaka glädjen i att vara Vänsterpartist. Det har varit en tung period vi nu lägger bakom oss, men nu gäller det att vi kommer ut och får diskutera politik. Vi har ett starkt stöd för den rättvise- och välfärdspolitik vi driver. En stor utmaning är att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

– Jag är en ganska vanlig människa som nu fått ett väldigt viktigt och roligt uppdrag. Men som fotbollsälskare och Djurgårdare hoppas jag att jag även får tid att följa med Lasse på några av matcherna när säsongen drar igång.

Ledmöter:

namn: Kalle Larsson
ålder: 36 år
hemort: Stockholm
arbetar med: Riksdagsledamot
uppdrag: Styrelseordförande i tidningsföreningen Norrskensflamman

– Jag är stolt över att vi lyckats driva igenom den tillfälliga asyllagen, vilket innebär att nästan 5.000 personer redan fått stanna i Sverige. Men det återstår mycket att göra, inte minst i valrörelsen. Den kriminalisering av muslimer som folkpartiet ägnar sig åt sätter mänskliga rättigheter och humanism på undantag. Det är viktigare än någonsin att vi står upp för allas lika värde, inför lagen såväl som inför rasistiska strömningar.

– Även i sommar kommer jag att se till att få tid till att fjällvandra, som jag gör varje år. Vi får se om det blir de svenska eller norska fjällen, eller kanske både och.

namn: Mats Einarsson
ålder: 46 år
hemort: Botkyrka
arbetar med: Riksdagsledamot
uppdrag: Medlem av Europarådets parlamentariska församling (gruppledare för vänstergruppen UEL), styrelseledamot i Republikanska föreningen och tidningsföreningen Norrskensflamman

– Det ska bli oerhört spännande att vara med att leda partiet i en av de viktigaste valrörelserna någonsin. Vi har betydligt bättre förutsättningar att både säkra vänstermajoriteten och flytta fram våra egna positioner än många tror.

– I riksdagen arbetar jag med författningsfrågorna i KU och i partiet har jag ofta blivit den som intresserat mig för organisation och stadgar. Hemmavid har vi sex katter, abessinier, som kan beundras på kattutställningar ibland.

namn: Marianne Ericsson
ålder: 47 år
hemort: Huskvarna
arbetar med: Fölkhögskollärare och ombudsman
uppdrag: Lanstings- och kommunalpolitiker

– Mina erfarenheter som fritidspolitiker kommer att bli viktiga i VU. För mig är det kvinnopolitiska perspektivet centralt. Som ombudsman har jag god kännedom om hur den politiska vardagen i ett distrikt ser ut.

– Jag brinner för folkbildningen och började redan som 16-åring hålla i studiecirklar. Jag är en positiv person som ser möjligheterna och inte i första hand problemen. Utöver detta gillar jag kläder. Som före detta frisör gillar jag att skapa och jobba med händerna.

Vald på kongressen:

namn: Lasse Ohly
ålder: 49 år
hemort: Stockholm
arbetar med: Riksdagsledamot
uppdrag: Styrelseledamot i Djurgården bandy

– Jag har arbetat med fackliga frågor under min tid på SJ, och fortfarande är rätten till jobb och rättigheter på jobbet en av de frågor som ligger mig närmast om hjärtat. Nu väntar turnerande i landet så att jag får komma ut och prata om vår politik inför valet.

– Det är min roll som pappa som är den viktigaste i mitt liv. Jag och Felicia och Max ägnar mycket tid åt idrotten, särskilt Djurgårdens matcher så klart, som jag sällan missar.

Vänsterns remissvar i Centrumfrågan

Remissvar angående Centrumplan från Vänsterpartiet. Att öppna upp för trafik i Centrum gör inte Centrum mer levande. Däremot måste man satsa mer på aktiviteter/aktivitets ytor där. Fortsätta på den påbörjade vägen med att lägga fler kulturarrangemang och andra arrangemang
Remissvar angående Centrumplan från Vänsterpartiet.

Att öppna upp för trafik i Centrum gör inte Centrum mer levande. Däremot måste man satsa mer på aktiviteter/aktivitets ytor där. Fortsätta på den påbörjade vägen med att lägga fler kulturarrangemang och andra arrangemang där. Vi ser redan nu att Centrum blivit mer levande med de aktiviteter som centrum gruppen tillsammans med andra har arrangerat. Det kommer fler och fler människor till dessa tillfällen ju oftare dessa aktiviteter sker. Vi anser också att man bör arbeta med att få fler grupper bland annat ungdomar som tittar på hur man kan utveckla centrum med aktivitets ytor som de kan nyttja för olika aktiviteter ex. beachvolley . Man bör också utveckla grönytan vid Grönskolan till lek och rörelse, varför inte en lekplats anpassade för handikappade barn.

Vänsterpartiet ser att det kan finnas behov av att flytta busshållplatsen enl. scenario 0.
Detta bland annat för att de gamla som handlat inte ska behöva bära sina kassar så långt samt ur trafiksäkerhets synpunkt.

Vänsterpartiet anser vidare att det finns behov att förbättra infrastrukturen kring Malmbergsvägen samt att göra en parkeringsplats utanför Systemet enligt förslag. Man bör här även se över trafikflödet Västra Kyrkoallen – Hantverkargatan ev. bygga en liten rondell eller någon annan trafiklösning. Man bör också se över parkeringslösningar kring Sparbanken, Sko Göran, Pennstället m.m. där bankomaten inte är på parkerings sidan samt parkeringen på Centralskolan. Dessa trafiklösningar tycker Vänsterpartiet man bör lösa snarast redan i budget inför 2007. Därför bör dessa infrastruktur förbättringar lyftas ut ur Centrumplanen.

Vänsterpartiet förespråkar.

Scenario 0 samt:

Att man i samverkan med olika grupper arbetar med att hitta olika aktiviteter/ utvecklar olika aktivitets ytor. Detta för att göra Centrum mer levande.

Att infrastruktur förbättringarna enligt ovan lyfts ut ur Centrum planen och snarast påbörjas.

Vänsterpartiets Medlemsmöte 060115

Stig Eriksson Jeanette Wäppling

Lars Ohly:

Lars Ohly:
Regeringen måste agera på uppgifterna om krigsförbrytelser!

Lars Ohly:
Regeringen måste agera på uppgifterna om krigsförbrytelser!

För närvarande befinner sig en pluton från 138: e motorskyttebrigaden från Leningrads militärområde i Norra Sverige för samövning med svensk militär. Brigaden och enskilda medlemmar av brigaden har anklagats för grova övergrepp och krigsförbrytelser i Tjetjenien.

Såväl den danska organisationen Stöttekommittén för Tjetjenien som svenska Helsingforskommittén har krävt att den svenska regeringen måste agera på de uppgifter om krigsförbrytelser som framkommit. Ett krav som även vänsterpartiets ledare Lars Ohly ansluter sig till.

Lars Ohly har idag ställt en fråga till försvarsminister Leni Björklund om hon avser att agera i frågan.

Svenska myndigheter är enligt brottsbalken skyldiga att agera när man får kännedom om misstänkta krigsförbrytare som befinner sig i landet. Detta kräver dock medverkan från regeringen. För att åtal ska kunna väckas krävs beslut om åtalsförordnande från regeringen.

– De uppgifter som finns om krigsförbrytelser måste tas på största allvar och det ligger ett tungt ansvar på regeringen att agera, säger Lars Ohly.

Kommunfullmäktigelistan för Vänsterpartiet

Kommunfullmäktigelistan för Vänsterpartiet i Gällivare antogs vid medlemsmötet den 16/1-06
Kommunfullmäktigelistan för Vänsterpartiet i Gällivare antogs vid medlemsmötet den 16/1-06.
De 21 första platserna som följer:

1. Stig Eriksson

2. Jeanette Wäppling
3. Karl-Erik Taivalsaari

4. Iris Dimitri

5. Henrik Lehtipalo
6. Katinka Sundqvist

7. Sven-Erik Nilsson

8. Ann-Christine Lehtipalo

9. Tycko Lehto

10. Ingela Abrahamsson

11. Botolf Brandebo

12. Lisette Singström

13. Erland Söderberg

14. Terttu Kult

15. Ove Haarala

16. Marjetta Ärlebrand

17. Simon Lundmark

18. Harriet Pekkari

19. Sören Olofsson

20. Janete Henriksson

21. Åke Abrahamsson

Hushållsnära tjänster

Artikeln innehöll felaktiga påståenden om de finska hushållsavdragen och gav sken av att 10 000 nya arbetstillfällen skapats. Här ger Camilla Sköld Jansson och Ann-Margarethe Livh svar på tal.
Camilla Sköld Jansson och Ann-Margarethe Livh:
Vilseled inte väljarna
I veckan skrev Maud Olofsson (c) en debattartikel i DN tillsammans med Ulla-Maj Wideroos, Svenska folkpartiet i Finland. Artikeln innehöll felaktiga påståenden om de finska hushållsavdragen och gav sken av att 10 000 nya arbetstillfällen skapats. Här ger Camilla Sköld Jansson och Ann-Margarethe Livh svar på tal.

"Det är hög tid att den svenska debatten kring hushållsnära tjänster och alternativa former för hemservice, går vidare", skriver Ulla-Maj Wideroos, Svenska folkpartiet i Finland, och Maud Olofsson (c) på DN Debatt (18/2). I samma artikel kan vi läsa att det finska hushållsavdraget har skapat 10 000 nya arbetstillfällen.

Medvetet eller omedvetet blandar Wideroos och Olofsson både siffror, fakta, hushållsgöromål och bygg- och reparationsarbete på ett sätt som gör att läsaren kan tro att 10 000 hushållsnära tjänster har tillskapats. Det är fel. I specialstudie 7, utgiven av Konjukturinstitutet 2005, hittar vi de fakta som gäller, nämligen att det i själva verket handlar om mellan 560 och 744 årsarbetstillfällen inom hushållssektorn – städ, tvätt, matlagning, vård och omsorg. Då har man inte tagit hänsyn till alla effekter vilket gör att nettosiffrorna är ännu lägre.

Vänstern går till val på att prioritera satsningar inom den offentliga sjukvården, barn- och äldreomsorg och en förbättrad arbetsmarknad med rättvisa löner till kvinnor. Borgerligheten gör en annan prioritering. Vi håller med om att debatten om skatteavdrag för hushållsnära tjänster ska gå vidare, men argumentera då ärligt och vilseled inte väljarna!

Camilla Sköld Jansson, (v) riksdagsledamot
Ann-Margarethe Livh, (v) gruppledare Stockholms stad

Skyddsjakt ökar stödet för rovdjurspolitiken

Skyddsjakt ökar stödet för rovdjurspolitiken Idag presenteras de nya reglerna i jaktförordningen vad gäller skyddsjakt.
Sven-Erik Sjöstrand:
Skyddsjakt ökar stödet för rovdjurspolitiken

Idag presenteras de nya reglerna i jaktförordningen vad gäller skyddsjakt. De ger rätt döda björn, varg, järv eller lo som attackerar tamdjur redan vid första angreppet, till skillnad från idag. Kravet på att rovdjuret först ska ha hunnit döda eller skada ett tamdjur tas också bort. Men innan man skjuter rovdjuret måste man försöka avvärja angreppet på annat sätt.

Vänsterpartiets förhandlare är nöjd med den nya paragrafen, som är resultatet av lång tids kompromissande.

– Nu blir paragraf 28 tydligare och lättolkad. Vi hoppas att de nya reglerna ska leda till minskad oro i de delar av landet där det finns rovdjur, säger Sven-Erik Sjöstrand, riksdagsledamot (v). Det är främst vargen som orsakar mycket debatt och farhågor.

– Med de nya reglerna hoppas vi vinna acceptans bland tamdjursägarna. En sådan acceptans skulle leda till ökad förståelse för rovdjurspolitiken, menar Sven-Erik Sjöstrand.

Lennart Gustavsson:

Gymnasieentreprenadutredningen föreslår nu i betänkandet ”Skola & samhälle” att all undervisning i gymnasieskolan ska kunna ske på entreprenad och kommuner ska kunna bilda bolag för att bedriva gymnasieutbildning.

Lennart Gustavsson:
Gymnasieelever är inga kunder

Gymnasieentreprenadutredningen föreslår nu i betänkandet ”Skola & samhälle” att all undervisning i gymnasieskolan ska kunna ske på entreprenad och kommuner ska kunna bilda bolag för att bedriva gymnasieutbildning.

Lennart Gustavsson- För Vänsterpartiet är det otänkbart att privatisera gymnasieskolan ytterligare. Gymnasieskolan ska vara ett offentligt åtagande för att garantera att alla har tillgång till utbildning samt för att säkerställa insyn och inflytande, säger Lennart Gustavsson (v) suppleant i utbildningsutskottet.

En annan allvarlig följd av utredningens förslag blir att kravet på behöriga lärare avskaffas i alla ämnen utom kärnämnena.

– Behöriga lärare är en grundläggande förutsättning för att ge eleverna en bra utbildning och i Vänsterpartiet vill vi se en skärpning av behörighetskraven och inte avskaffa dem, fortsätter Lennart Gustavsson.

– Gymnasieutbildning är ingen handelsvara utan en demokratisk rättighet. Jag har särskilt svårt att förstå hur vår samarbetspartner Ibrahim Baylan förhåller sig så positiv till utredningens förslag trots att den socialdemokratiska kongressen i höstas tydligt tog ställning mot privatiseringarna i utbildningsväsendet, avslutar Lennart Gustavsson.

Arbetarnas dag 1:a Maj

I år firade vi i Vänsterpartiet arbetarnas dag den 1:a Maj på ett nytt sätt. Vi valde att umgås på ”Centrumtorget” i Gällivare…
Och det blev en mycket trevlig dag. Solen sken men det var ingen värme i luften.
Varma blev vi däremot av mäktigt spel av Musik kåren och av Staffan Fältholm som sjöng och spelade gitarr.
Vi grillade korv, drack kaffe o festis med en bulle allt medan Clownen Ulla Jönsson roade både barn och vuxna.

Vi tackar våra talare under dagen – Stig Eriksson, Ulla Hoffman och Ung Vänsters Johanna.

”Tänk själv”, en solig dag i april

Idag när jag, på väg till Vänserpartiets lokaler, gick och njöt av den fina soliga vårdagen, så passerade jag de orden igen……
På min väg hit går jag förbi en liten byggnad – jag tror det är en pumpstation – där det står med stor text, ”TÄNK SJÄLV!”.
Dessa två ord läser jag varje gång jag går förbi och det får mig varje gång att känna en glädje över att få denna påminnelse.

Det är ju så viktigt att våga ”tänka själv”. Som vuxen ska man våga tänka själv, fastän det är svårt i dagens samhälle där ”någon” påstår sig veta vad vi tycker, behöver och vad vi bör tänka.

Det finns en ”osynlig makt” som anser sig förstå sig på oss, bättre än vi själva faktiskt. Den makten vet vad vi behöver i våra hem, hurudana bilar vi absolut måste ha, hur vi skall klä oss för att bli självständiga personer m.m.

Men det går vi väl inte på, det är ju inom oss vi skapar vår identitet. Inte kan väl t ex kläder påverka mitt ”Jag”.
Det är ju ett inre, ständigt pågående arbete som resulterar i vem jag är.
Vid ett tillfälle för drygt 25 år sen, då min äldste son var liten, satt vi några förädrar och talade om barn o barnuppfostran.
Jag ansåg då att man inte skulle påverka sina barn så mycket utan de skulle få tillfälle att skapa sig en egen uppfattning om saker o ting.
Då sa en äldre förälder till mig, ”ja, om inte du påverkar dina barn så gör någon annan det”. Dessa kloka ord fick mig att tänka till och ändra uppfattning, jag har försökt komma ihåg det under mina barns uppväxt.

Visst är det sant. Vi vuxna ska vara bra förebilder för våra barn och påverka dem till att bli trygga vuxna som tänker själv utifrån ett humant perspektiv.

I dialoger kan man komma långt, och på så sätt forma en framtid och ett samhälle där det finns utrymme för var och en och där man respekterar varandra även om man inte alltid tänker och tycker likadant.
Det är aldrig fel att framföra sina tankar, även om det inte alltid är så att omgivningen delar dessa tankar med en. Ibland ändrar man sig när man hört vad och hur någon annan tänker, och ibland utvecklas helt nya tankar.

Nog tänkt för idag
Ha en bra solig ”tänkdag”
/ Terttu

Aktuellt

 

 

Expeditionen är semesterstängd

4/7-10/8

Trevlig sommar!

 

 

 

 

Vänsterpartiet på Facebook

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Gallery

    1-maj-2009-046 1-a-maj-2010-064 1-maj-27-27 Landstingskandidaterna Ove Haarala och Kristina Nilsson