sida

Press

 

Pressmeddelande

 

 

Samhällsomvandlingen i Malmberget/Gällivare!

 

Vänsterpartiet i Gällivare är oroliga dels för den långbänk som samhälls- omvandlingen tydligen hamnat i och dels den nonchalans som regeringen med Reinfeldt i spetsen visar för den problematik som uppstår med denna svåra och komplexa process.

 

Gällivare kommun har tillsammans med LKAB slutit ett avtal som utgör en grund för hela samhällsomvandlingen och som i stora delar tar vara på kommunens flyttkarusell men varken kan eller ska vara allt igenom färdigt. Tidsspannet för samhällsomvandlingen som sträcker sig över 20 år vilket innebär att det är om inte omöjligt, så i det närmaste att sia om alla detaljer. Det innebär att med avtalet i botten återstår det viktiga arbetet att få alla delar att gå i lås under hela processen. Dit hör bland annat att snarast få kommunala beslut om bostadsområden och övriga planer som är av vikt för hela samhällsomvandlingen. Tiden rinner iväg!

 

Vänsterpartiet har i riksdagen hela tiden hävdat att samhällsomvandlingen i Malmfälten kräver ett starkt engagemang från regeringens sida för att hela processen skall vara möjlig. Vi ser problem som kommunen aldrig kan klara av som till exempel hur man löser problemet med chockhöjda hyror för boende i Malmberget och som tvingas flytta till nybyggda lägenheter i Gällivare. Det kan krävas att regering och riksdag ingriper för att exempelvis nybyggda lägenheter får en rimlig hyreskostnad. Samhällsomvandlingen i Malmfälten som orsakas av statligt ägda LKAB kan inte och ska inte bekostas av kommunmedborgarna.

 

Vi inser vikten av en fortsättning av gruvdriften som skapar jobb och framtidstro men det kan aldrig vara så att befolkningen ska stå i mellan.

 

LKAB:s ansvar är otvivelaktigt för en bra process. Vänsterpartiet i Gällivare kräver också att regeringen genast tar sitt ansvar och engagerar sig i samhällsomvandlingen i Malmfälten och tillsammans med Gällivare och Kiruna kommuner skapar förutsättningar till en samhällsomvandling där kommunmedborgarna kan känna trygghet och framtidstro.

 

Vänsterpartiet i Gällivare

 

 

Stig Erikssson                                               Jeanette Wäppling

 

 

Pressmeddelande 121012

”Multi anläggning” centralt

 

Nu är det dags att aktivt börja planera för en ”mulitanläggning” centralt i Gällivare. Med multianläggning menar Vänsterpartiet att anläggningen ska innehålla möjligheter till många olika aktiviteter både kultur och idrott. Den behöver inte nödvändigtvis vara ”multi” till storleken. Det viktiga är att den kan vara flexibel. Då vi vet att intressen på aktiviteter för barn och unga varierar över tid behöver denna anläggning vara förändringsbar utifrån den idrott där intresse är stort för tillfället för att sedan kunna förändras utifrån behov.

Det som ska ersättas utifrån samhällsflytten är bland annat sporthall, bad, bowling, ishall, gymnasieskola. Dessutom är det viktigt att komplettera med utrymme för kultur aktiviteter. Här finns många samnyttjans möjligheter. Både mellan idrott/kultur/skola. En scen för teater/konserter kan vara biograf samt aula för gy-skolan. En ishall kan användas för större konserter eller andra arrangemang som behöver större ytor. Bibliotek kan användas både av skola och allmänhet. Det finns dessutom många miljö mässiga vinster i uppvärmning av anläggningar. Placeringen av denna anläggning anser Vänsterpartiet skall vara centralt. Detta för att få mer liv och rörelse i centrum.

I processen att planera denna anläggning är det av största vikt att olika aktörer är delaktig de berörda förvaltningarna, men även föreningar och olika grupper av medborgare. Därför anser Vänsterpartiet att detta arbete genast måste starta då detta är ett arbete som kräver sin tid.

NU är det dags att starta!

 

Kopiera länk