Reservationer

Reservation  

Kommunfullmäktige 130313

 

Avtal med Boliden mineral

 

Vänsterpartiet reserverar sig mot avtalet med anledning av att Vänsterpartiet redan i budgetfullmäktige yrkat avslag på utbyggnaden av flygfältet på grund av kraftigt ökade kostnader. Vänsterpartiet vill istället använda de cirka 100 mkr till i första hand att överbrygga de kommande tre årens svaga skatteintäkter och på så sätt stärka barnens och de gamlas behov. Vi föreslog också i budgetfullmäktige att delar av dessa medel bör gå till att rusta upp samhället i form av vägar, belysning, trottoarer i enlighet med Service- och tekniknämndens förslag. Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom en investering som tillsammans med övriga investeringar tömmer kommunens rörelsekapital.

Vi menar vidare att avtalet enbart i ett undantagsfall täcker kommunens stora kostnader för utbyggnaden om investeringen inte kan användas till fullo på grund av gruvans expansion.

 

 Vänsterpartiet i Gällivare

 

Gällivare den 13 mars 2013

 

Jeanette Wäppling                  Stig Eriksson                   Katinka Sundqvist Apelqvist 

 

Karl-Erik Tavailsaari              Iris Dimitri                      Henrik Lehtipalo

Terttu Kult                                              

 

 

Reservation Bostadsförsörjningsplan

 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget lagt förslag 

”att anta bostadsförsörjningsplanen”.

 

Vänsterpartiet anser att återremissen enbart fördröjer kommunens möjlighet att planera långsiktigt eftersom kommunen idag saknar en Bostadsförsörjningsplan.

 

Vänsterpartiet anser att förslaget på Bostadsförsörjningsplanen är en god grund för kommande arbeten och ska ses som ett levande dokument utifrån vad som framkommer under kommande planeringsperioder.

 

Gällivare 121217 

Vänsterpartiet genom

 

 Jeanette Wäppling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Aktuellt

 

 

Expeditionen är semesterstängd

4/7-10/8

Trevlig sommar!

 

 

 

 

Vänsterpartiet på Facebook
Senaste kommentarer
    Arkiv
    Gallery
    1-maj-wassaratorget-16 1-maj-2009-032 Grilldags Utfrågning av Kommunfullmäktigekandidater