sida

Styrelse

Ordförande

David Väyrynen                  073-833 91 86                    [email protected]

Vice ordförande

Jan-Anders Perdahl            070-203 70 29                  [email protected]

Britt-Marie Snell Perdahl   070-522 76 99                   [email protected]

Karl-Erik Taivalsaari           070-522 49 57                   [email protected]

Jeanette Wäppling             070-985 24 50                    [email protected]

 

Ersättare

 

1.Pernilla Fagerlönn           070-281 49 11                    [email protected]

2.Katinka S Apelqvist          070-260 97 38                 [email protected]

3.Stig Eriksson                    070-320 79 27                   [email protected]

4.Iris Dimitri                       070-304 68 77                    [email protected]

5Ove Haarala                     070-333 05 28                     [email protected]

 

 

 

Revisorer

 

Isabelle Öderyd                  073-830 26 63                    [email protected]

Henrik Lehtipalo                 070- 270 98 55                  [email protected]

Revisorsersättare

Anita Rajala                        076-801 72 52                     [email protected]

 

 

 

 

Valberedning

Ulla Vintén(sammankallande)

070-28 22 143
[email protected]

 

Kopiera länk