artikel

Frågor och svar om is och evenemangarenan

Ser ni att det finns behov av en ishall i Gällivare kommun?

Att det finns tillgång till kultur -fritidsanläggningar är en viktig del i ett attraktivt samhälle. Då det finns många barn och ungdomar i konståkning och som spelar hockey ser vi det behovet. I en kommun av Gällivares storlek ser vi att det behöver finnas en Ishall.

Varför bygger inte MAIF den?

Det är inte upp till kommunen att bestämma vad MAIF ska bygga, det måste deras styrelse/medlemmar göra.
Varför köpte inte Gällivare kommun ishallen?

MAIF valde att sälja till LKAB trots långt gående förhandlingar med kommunen.
Erbjöd ni MAIF för lite pengar?

Vi erbjöd enligt vad vi anser en relevant summa utifrån hur Ishallen ser ut samt vad kommunen genom åren satsat i den. Vi erbjöd 19 mkr – 4 mkr som satsades 2015 för att bland annat repa plattan i ishallen.
Har ni i förhandlingarna med LKAB tagit bort möjligheten att få ersättning för Ishallen?

Det är tillsatt en opartisk medlare för att titta på det vi som kommun uppfattar att LKAB fortfarande ska ersätta Gällivare kommun. Kommunens tolkning är att LKAB ska ersätta kommunen med mellanskillnaden i vad det kostar att bygga upp en ny ishall i den nuvarande storleken och den summa man köpt Ishallen för av MAIF. Detta för att kommunen är tvungen att bygga upp en Ishall då MAIF inte ämnar göra det.
Kommer LKAB att ersätta något för en ny ishall?

Vi får se vad den opartiske medlaren kommer fram till.
Varför kostar den nya så mycket?

Vad innehåller den? Den nya Ishallen har en helt annan standard än den nuvarande. Vi har bland annat lagt in en curlingbana som även kan användas som en mindre is om den större är upptagen. Restaurang/café som även kan vara öppen sommartid för de som nyttjar Sjöparken. En lift med sele i taket så personer med funktionsnedsättning kan åka skridskor. Den kan även användas vid hoppträning i konståkning. I den nya Ishallen finns även möjlighet att lägga in golv om man har behov vid ev. dans, mässor el dyl. detta för att bredda möjligheten till nyttjande av hallen. Representanter från MAIF har varit med vid framtagande av programhandlingarna även de har framfört en del förslag på förbättringar för sin verksamhet som också kostar lite extra.
Varför har ni placerat den på Sjöparken?

Vi tror på en central placering för bästa nyttjande av både fritid och även skola på dagtid och eventuella andra arrangemang. Vi ansåg också att nu måste vi bestämma placering och bygga utifrån det, vi kan inte hålla på förändra placering hela tiden, då kommer vi aldrig till skott.
Vad fanns det för förslag, alternativa placeringar?

När beslut togs fanns egentligen bara två förslag på Sjöparksområdet, ett där Badhuset är, och ett där placeringen är planerad nu. Skulle vi ha placerat den där Badhuset är skulle vi riskerat att vara utan badhus en period. Den skulle också enligt dåvarande beräkningar varit c.a 100 mkr dyrare.
Hur säkrar ni att vi har möjlighet att fortsätta ha verksamhet i ishallen?

Det pågår diskussioner hur vi ska säkra verksamheten. Som kommun är vi fortsatt villig att betala ett driftsbidrag till MAIF för att drifta den fram till att den nya Ishallen är klar. LKAB aviserar att hyra ut lokalen till självkostnad.
När börjar ni bygga den nya ishallen?

Så fort detaljplanen är godkänd. Ishallen är projekterad och klar så det behövs bara upphandling när detaljplanen är godkänd så kan den börja byggas.
Varför tar det så lång tid?

Detaljplanen är överklagad en andra gång och ligger hos Mark o miljödomstolen för avgörande.

Kopiera länk