artikel

Gruppledarrapport från KF den 26 januari 2015

Hej, Kamrater!

Här kommer en rapport från KF i måndags.

 

Ordningsfråga kring dagordningen

KF inleddes med en 67 minuter lång diskussion kring att punkten information angående samhällsomvandlingen var borta.

 

Oppositionen hävdade att det var ett KF-beslut att ha med punkten på dagordningen, vilket vi nu efteråt fått veta att något sådant överhuvudtaget inte tagits av tidigare KF. Ett långt och ihärdigt argumenterande för punktens återinförande pågick utan att sammanträdet egentligen börjat på ”riktigt”. Vilket också innebar att det egentligen inte gick att yrka på att återinföra punkten, något som S ändå gjorde. För en som är ny i KF så är ju dessa saker i princip omöjliga att veta och den som har bäst koll är faktiskt kommunsekreteraren. Förhoppningsvis kan vi framöver lösa det med åtkomst till det kommunala nätverket så att det går att kolla upp sådana saker direkt, vilket också gör att vi slipper vissa meningslösa diskussioner.

 

Framtid Gällivare (FG) argumenterade för att punkten absolut ska finnas med, men att den då ska vara väl förberedd. Så nästa KF ser vi fram emot bra info kring något som rör samhällsomvandlingen.

 

Information

Vi fick en presentation av Gestaltnings- och profilprogrammet för Gällivare tätort (berör till exempel ljussättning, skyltar och färgsättning i stadskärnan). När vi nu fräschar upp och bygger nytt så kommer det också att finnas en grund att utgå från så att vi får en enhetlig känsla i utformningen av vårt samhälle. Gestaltningsprogrammet antogs sedan i sin helhet. Isabelle Öderyd (v) tog upp att barnperspektivet saknades.

 

Framtidens äldreomsorg

Sedan fortsatte vi med utredningen kring Strukturen för Framtidens Äldreomsorg där både Tomas Junkka (S) och Bror Wennström (mfv) gjorde väldigt långa inlägg. Det som Junkka framför allt fokuserade på var att dementera Wennströms uttalanden om att Gällivare har Sveriges sämsta hemtjänst. Det har vi inte, men den är rankad långt ner på listan. Wennström talade framför allt om vikten av att låta äldreomsorgen styras av omsorg och behov framför vinster och kostnader. Absolut viktiga inlägg men dock kan en säga att båda talarna avvek från ämnet. Bernt Nordgren (NS) skickade med ”matfrågan”, alltså att vi måste ta ställning till hur vi vill att tillagning ska ske i våra framtida boenden.

 

Till beslutsunderlag hade vi en riktigt gedigen och noggrann genomgång av nuläget och framtidsprognos- Är det något ni funderar på kring kommunens äldreomsorg, så ska ni kolla in den utredningen (Beskrivning av den kommunala vården och omsorgen av äldre, i Gällivare kommun). Det som vi till slut beslutade var att påbörja en inventering av lägenheter i flerfamiljshus som är anpassade till äldres behov, att påbörja projektering för ersättningsbyggnad för Lövberga samt att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda det framtida användandet av servicelägenheterna på Enen och Hedgården. Det är viktigt att hålla igång flera processer i samhällsomvandlingen samtidigt så att vi kommer till byggstart snabbare.

 

Habiliteringsersättning

Socialdemokraternas motion om höjd habiliteringsersättning till personer med funktionsnedsättning, ledde också den till en lång debatt. En fråga som vi egentligen tog tillsammans med budgeten i november, då vi under sammanträdet tyckte att förslaget från socialdemokraternas budget var så bra, att vi plockade in det i vårt gemensamma budgetförslag för Framtid Gällivare.

 

Kommunstyrelsen föreslog därför att motionen var besvarad, medan (S) ville få det till att den måste godkännas. Dock ansåg KS att frågan måste utredas för att klargöra hur de extra medlen ska fördelas. En skrämmande sak som Birgitta Larsson (S) tog upp i samband med detta är att ersättningarna faktiskt inte höjts sedan 90-talet! Vänsterpartiet är hur som helst väldigt glada för att kunna höja ersättningarna. Det är på tiden!

 

Övriga ärenden som klubbades igenom:

Kommunalt lönebidrag till föreningar.

 

Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs- och skrivsvårigheter. Något som enligt många förmodligen kommer att leda till att vi måste anställa en logoped inom Elevhälsan.

 

Motion från Vänsterpartiet angående vägg för graffitimålning. En handlingsplan för att öka möjligheterna till graffiti och motverka klotter ska tas fram.

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan jag säga att det togs många bra beslut. Jeanette Wäppling (och många fler från Framtid Gällivare) var väldigt aktiv i talarstolen och gjorde verkligen sitt bästa för att försöka komma till slut på debatterna när de började gå i rundgång. Jag hoppas också på att oppositionen hittar rätt i sin roll som opposition så snart som möjligt. Även om jag är rätt ny i detta sammanhang så tycker jag inte att det är ”bra” politik att debattera kring formalia istället för själva ärendet.

 

Det som jag och många tog med sig efter gårdagens KF är att vi verkligen måste se över arbetsordningen för KF. Det måste till förändringar för att höja nivån på sammanträdena och debatterna. Jag tänker mig att KF ska vara något som inspirerar människor till att engagera sig politiskt, inte tvärtom.

 

Kamratligen

Pernilla Fagerlönn

Gruppledare Vänsterpartiet

 

 

 

Kopiera länk