artikel

Frågor från Villägarna, svar av Vänsterpartiet

 Ska principen ”nyckel mot nyckel” gälla?

 

Vänsterpartiet anser att principen nyckel mot nyckel ska gälla.

 

Ska man få full kostnadsersättning?

 

Alla ska få ersättning enligt principen nyckel mot nyckel.

 

Om det inte finns hus av motsvarande ålder och skick att köpa, ska då marknadsvärdet vara lika med nyproduktionsvärde?

 

Målet bör vara nyproduktionsvärde.

 

Vem ska ha ansvaret för att bygga ersättningsbostäder, den som vill bedriva gruvdrift eller den som tvingas flytta?

 

De hyresbostäder som rivs på grund av gruvans utbredning skall LKAB ta ansvar för.

 

Är den tidplan som redovisas för Malmbergets avveckling rimlig eller kan den göras kortare?

 

Idag känns tidplanen rimlig.

 

 

Kopiera länk