artikel

Köttfri måndag i Gällivare Kommun

Gällivare den 16 december 2013

Motion

Köttfri måndag i Gällivare Kommun

Vi har blivit kontaktad av Moa Runnman-Bäckström som är elev på Välkommaskolan. Moa gör ett examensarbete i detta viktiga ämne. Moa vill genom att skriva en motion försöka påverka oss politiker att fatta beslut att undersöka möjligheten att införa en köttfri måndag i Gällivare kommuns verksamheter utifrån nedanstående argument. Partierna som blivit kontaktad ser vikten i detta och har därför valt att lämna in följande motion skriven av Moa som vår motion. 

Sedan 1990 så har köttkonsumtionen i Sverige ökat med cirka 40% och detta är något som påverkar både vår hälsa och vår miljö negativt. Man får inte heller bortse från det faktum att köttkonsumtionen leder till ökad världshunger och till att det vi förr kände till som bondgårdar idag är stora köttindustrier där djuren behandlas allt mer inhumant för så billigt kött som möjligt. Därför anser jag att Gällivare kommun bör följa uppmaningen från FN och John Hopkins Bloomberg School of Public Health att införa en köttfri dag inom Gällivare kommuns verksamheter. Vi bör följa de exempel som redan finns i Gent, Sao Paulo, San Fransisco, Kapstaden, Bremen och Helsingfors. Dessa är städer i världen där den politiska ledningen beslutat att göra en dag i veckan till en vegetarisk. Flera svenska kommuner är på gång att fatta liknande beslut och i Östersund, Nyköping, Knivsta, Katrineholm, Haninge och Göteborg har beslutet redan fattats. Vi kan genom en köttfri måndag minska och öka medvetenheten runt köttkonsumtionen och visa att vi är en kommun som tar ansvar för vår miljö och medborgarnas hälsa.

Enligt flera studier så är köttkonsumtionen i dagens samhälle en bidragande faktor till flera av våra växande folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Världscancerfonden, som har stått bakom några av de mest omfattande studierna i ämnet, råder människor till att äta högst 500 gram kött i veckan. Vi kan genom att införa en köttfri dag inom kommunens verksamhet hjälpa människor att uppnå detta mål och på så sätt bidra till ett friskare samhälle.

Enligt FAO som är FNs organ för mat och jordbruk så står köttproduktionen för cirka 18% av växthusgasutsläppen, detta är mer än vad all fordonstrafik, inberäknat flygtrafiken, tillsammans släpper ut. Köttproduktionen beräknas vara en av de faktorer som bidrar till de allvarligaste miljöproblemen, allt från lokal till global nivå.

Köttproduktionen står för:

  • 40% av användandet av jordens      sötvatten.
  • 50% av all användning av antibiotika
  • 70 procent av all skövlad regnskog i Amazonas som betesmark
  • 33% av all odlingsmark för foderproduktion

Detta när hälften av jordens befolkning lider av vattenbrist, antibiotikaresistensen ökar och vi snart inte kan behandla infektioner och sjukdomar hos människor, koldioxid inte längre kan tas upp av de växter som annars gör detta på naturlig väg och världshungern ökar.

Med en köttfri dag i vår kommun bidrar vi till att öka medvetenheten kring problemen vår överkonsumtion av kött leder till. Det bidrar också till att människor får upp ögonen för att vegetarisk mat kan vara god och samtidigt ge oss all den näring vi behöver.

Yrkanden

Minskad köttkonsumtion borde vara en fråga där det råder en bred politisk enighet. Politiker på alla nivåer bör ta ett ansvar för att minska överkonsumtionen av köttprodukter och dess konsekvenser. Därför föreslås att:

  • Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa en köttfri dag i kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg.
  • Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att kommunen genom samarbete med lokala folkrörelseorganisationer och företag verkar för att man sprider information och kunskap om varför vi bör minska vår konsumtion av kött- och mejeriprodukter.

 

 

Jeanette Wäppling                              Karl-Erik Taivalsaari                                                   Dagmar Nyman
Vänsterpartiet                                       Vänsterpartiet                                                            Miljöpartiet

 

 

Fredrik Olofsson                        Margareta Henriksson                                            Bernt Nordgren
SKP                                           Norrbottens sjukvårdsparti                                   Norrbottens sjukvårdsparti

 

  

Referenser

Jordbruksverkets statistik om svensk köttkonsumtion
http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,procent20fakta/Livsmedel/2009:2/20092_amk_ihopb_tabeller17.htm
Köttkonsumtion per person och år 1960: 50,8 kg
Köttkonsumtion per person och år 1990: 60,1 kg
Köttkonsumtion per person och år 2006: 85,6 kg

The Guardians artikel om FN:s rapport, Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production, som uppmanar världen att ställa om till en helvegetarisk kost.
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet

Rapporten, Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production, från FN:s miljöprogram, UNEP.
http://www.unep.org/resourcepanel/documents/pdf/PriorityProductsAndMaterials_Report_Full.pdf

OECD-rapporten, Agricultural Outlook 2010-2019, i vilken man konstaterade att prisökningen 2008 berodde på ökad efterfrågan på grödor som ett resultat av globalt stigande köttkonsumtion och etanolproduktion.
http://www.agri-outlook.org/pages/0,2987,en_36774715_36775671_1_1_1_1_1,00.html

Ledare i DN som kommenterar OECD-rapporten Agricultural Outlook 2010-2019
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/vart-dagliga-brod-1.1130539

FN-organet FAO:s rapport Livestock’s Long Shadow om handlar om djurindustrins miljöpåverkan
http://www.afpf-asso.org/afpf/vie/vie/images/FAO-Livestock-Environment.pdf

Worldwatch Institutes rapport från dec 2009, Livestock and Climate Change, inkluderar de indirekta utsläppen av växthusgaser från djurhållningen på ett annat sätt än FN. Worldwatch Institutes beräkningar visar att djurhållningen står för hälften av världens växthusgaser.
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf

Svenska Dagbladets artikel om Världscancerfondens rapport 2007

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rott-kott-ger-cancer_577387.svd
Naturskyddsföreningens kampanj Gröna Gaffeln som syftar till en vegetarisk veckodag
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kampanj-grona-gaffeln/
Greenpeace pekar ut djurhållningen som huvudorsaken till skogskövlingen i Amazonas
http://www.greenpeace.org/usa/en/news-and-blogs/news/cattle-ranching-biggest-driver/

Rajendra Pachauri, chef för FN:s klimatpanel IPCC, förespråkar en köttfri veckodag

http://www.guardian.co.uk/environment/2008/sep/07/food.foodanddrink

Artikel i Nerikes Allehanda om den borgliga alliansens vallöfte att minska köttkonsumtionen i Örebro.

http://na.se/nyheter/orebro/1.900554-kd-vill-ta-bort-kottet-i-skolmaten

 

 

Kopiera länk