artikel

Personalrekrytering för vård och omsorg!

Motion

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare ser fortfarande med oro på kommunens möjligheter att rekrytera personal till vård och omsorg i framtiden. Vi vet att omsättning på personal är hög de närmaste åren på grund av pensioneringar.

 

Redan 2000 inlämnade Vänsterpartiet i Gällivare en motion om vikten av att hitta idéer för att fler unga skulle välja vårdlinjen. En liknande motion ”Vården och omsorgen – strategiskt yrkesval för framtiden” lämnades in av Vänsterpartiet 2011 som fullmäktige överlämnade till LKF för vidare hantering.

 

Vänsterpartiet i Gällivare ser dessa motioner som en del i arbetet med att försäkra sig om att täcka behovet av arbetskraft i framtiden. Vi menar att det krävs ytterligare beslut som gör att Gällivare kommun framträder som en bra och attraktiv arbetsgivare inom vården och omsorgen.

 

Vänsterpartiet inser att kommunen kanske inte kan konkurrera med lönen mot en gruvindustri som befinner sig i en konjukturtopp men vi måste fortsätta arbetet med att hitta andra fördelar som gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Redan idag har Gällivare kommun infört vissa förmåner som exempelvis friskvård på arbetstid, gratis bad och gym o.s.v. och som uppskattas av de anställda.

 

Vänsterpartiet i Gällivare vill därför fortsätta arbetet med att göra Gällivare kommun till en attraktiv arbetsgivare genom att utreda ytterligare förmåner för anställda inom vård och omsorg som :

 

  • Förkortad      arbetstid till 35tim/vecka
  • Mer      delaktighet i jobbet som bl.a. schemaläggning
  • Kommunalt      beslut om fria arbetskläder
  • Möjliga      karriärvägar och utveckling inom yrket

 

 

Vänsterpartiet yrkar därför att:

 

–          Kommunfullmäktige beslutar att ge personalavdelning i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen utreda ovanstående förmåner.

–          Att detta redovisas inför budgetarbetet 2015 – 2018

 

 

Gällivare den 8 februari 2013

 

 

 

 

 

Jeanette Wäppling (v)                                                    Stig Eriksson (v)

Kopiera länk