artikel

Avtal med Boliden mineral

Reservation  

Kommunfullmäktige 130313

 

 

Vänsterpartiet reserverar sig mot avtalet med anledning av att Vänsterpartiet redan i budgetfullmäktige yrkat avslag på utbyggnaden av flygfältet på grund av kraftigt ökade kostnader. Vänsterpartiet vill istället använda de cirka 100 mkr till i första hand att överbrygga de kommande tre årens svaga skatteintäkter och på så sätt stärka barnens och de gamlas behov. Vi föreslog också i budgetfullmäktige att delar av dessa medel bör gå till att rusta upp samhället i form av vägar, belysning, trottoarer i enlighet med Service- och tekniknämndens förslag. Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom en investering som tillsammans med övriga investeringar tömmer kommunens rörelsekapital.

Vi menar vidare att avtalet enbart i ett undantagsfall täcker kommunens stora kostnader för utbyggnaden om investeringen inte kan användas till fullo på grund av gruvans expansion.

 

 Vänsterpartiet i Gällivare

 

Gällivare den 13 mars 2013

 

Jeanette Wäppling                  Stig Eriksson                   Katinka Sundqvist Apelqvist 

 

Karl-Erik Tavailsaari              Iris Dimitri                      Henrik Lehtipalo

 

   Terttu Kult

Kopiera länk