artikel

Digital informationstavla vid infarterna till Gällivare

 

Det har under en lång tid förts diskussioner om hur Gällivare kommuns infarter kan snyggas upp och förbättras till gagn för t.ex. besökare.

Många kommuner har idag infört digitala informationstavlor ett sådant exempel är Arvidsjaur. På tavlan ges all möjlig information om vad som sker eller är på gång i kommunen. Ett i vårt tycke en bra möjlighet at informera men också en spännande och nytt sätt för information.

Vi tror också att detta är betydligt enklare tekniskt än dagens tavlor.

 

Därför yrkar vi

 –          att kommunfullmäktige ger i uppdrag till Service- och tekniknämnden att utreda kostnader för två digital informationstavlor en vid infarten efter E10:an och en vid E45:an.

 

Gällivare den 9 november 2012

 

Stig Eriksson (v)                                                            Jeanette Wäppling (v)

Kopiera länk