artikel

Utbyggnad av Gällivare flygplats

Interpellation

Förlängningen av landningsbanan samt övriga investeringar i flygplatsen är den enskilt största investeringen som kommunfullmäktiges majoritet beslutade genomföra då budgeten för åren 2013 – 2015 togs i juni 2012.

Investeringen på flygplatsen har dragit ut på tiden från det första beslutet togs av olika anledningar och därför har också kostnaden för investeringen skjutit i höjden nämligen från cirka 100 mkr till närmare 150 mkr.

Projektet innebar att fullmäktiges majoritet tog beslut om att tillskjuta ytterligare cirka 50 mkr kommunala medel. Medel som är möjliga att använda till andra viktiga samhällsinvesteringar. Dessutom har det varit problem med att få alla detaljer klara för en utbyggnad vilket inneburit att tidsplanen spruckit flera gånger. Den ökade kostnaden samt att projektets tidplan försenas gör att man ställer sig frågan om kommunfullmäktige bör revidera sitt beslut om utbyggnaden av flygplatsen om den möjligheten finns.

 

Jag vill därför fråga kommunalrådet:

 

          Följer utbyggnaden av flygplatsen tidsplanen?

          Täcker budgeten utbyggnaden eller finns det farhågor om att det krävs ytterligare tillskott för att klara investeringen?

          Anser kommunalrådet att det idag finns fog för att fullmäktige bör ompröva sitt beslut?

  

  

Gällivare den 26 oktober 2012

 

   

Stig Erikson (v)

Kopiera länk