artikel

Skrivelse till Top-bostäders styrelse

 

Skrivelse Top-bostäder styrelse
Kommunstyrelsen

 

Vänsterpartiet vill lyfta denna fråga då det framkommit att man i byggnationen av Tryggt boende för äldre på Enen inte anpassat lägenheterna för det behov som äldres kan ha, bland annat lägenhet utan trösklar, spistimer. Då detta inte är gjort i byggnadsskeendet innebär det en högre kostnad för koncernen Gällivare kommun.

Vår fråga är hur säkerställer man att detta inte upprepas vi eventuella framtida byggnationer av bostäder för äldre?

Vänsterpartiet vill även framföra att tillgänglighet för alla grupper i samhället bör tas med i planering av allt framtida byggande av bostäder från det kommunala bostadsföretaget Top. Detta då allt fler äldre bor hemma längre. Att anpassa boendet redan i byggnadsskedet torde ge en mindre kostnad för koncernen Gällivare kommun.

 

Gällivare den 21 september 2012

 

 

 

Owe Haarala                                            Iris Dimitri
Vänsterpartiet                                           Vänsterpartiet

Kopiera länk