artikel

Motion Läxhjälp

Motion Läxhjälp

 

  Regeringen har beslutat att ge ”Rutavdrag” för Läxhjälp. Att få läxhjälp ser vi som ett  bra stöd i en god skolutbildning. Men vilka gynnar Regeringens förslag? De redan resursstarka familjerna. Har en ensamstående förälder möjlighet att anlita läxhjälp till sina barn? De kan ha nog med att få ihop pengar till hyra och mat. Ska dessa barn inte ha samma rätt att få hjälp med läxor. Vänsterpartiet anser att alla barn ska ha samma möjligheter. Alla barn är lika mycket värda. Då nu regeringen tagit detta beslut anser vi att om de inte ser alla barns lika rättighet till god skolutbildning så borde i varje fall Gällivare kommun göra det. Därför föreslår Vänsterpartiet

Att Bouk får i uppdrag att organisera läxhjälp på skolorna i Gällivare kommun så detta kan träda i kraft höstterminen 2013

Att eventuella kostnader för 2013 tilläggsbudgeteras

Att detta arbetas in i budget från 2014

 

 Gällivare den 12 oktober 2012

 

 

 

Karl-Erik Taivalsaari                                                                            Jeanette Wäppling

Kopiera länk