artikel

Gemensamma träffar mellan Gällivare och Kiruna Ksau

Skrivelse Ksau

Stadsomvandlingen i Gällivare och Kiruna har många frågor som är gemensamma inte minst hur och på vilket sätt man kan ta tillvara hyresgästernas farhågor. Detta är enbart ett exempel på en problematik som kanske kommer att kräva andra spelare på plan än kommunerna och LKAB. Vi har dessutom idag vetskap om att i Kiruna har LKAB och hyresgäster kommit överrens om en subventionering av hyran vid flytt till nybyggnation dock inte i Gällivare! Vi ser med oro på att det blir olika lösningar i Gällivare och Kiruna.

 

Vi tror också att det finns en styrka att frågorna kring samhällsomvandlingen har ett brett stöd i politiken där majoriteten och oppositionen drar åt samma håll. Dessutom skulle ett nära samarbete mellan Gällivare och Kiruna i gemensamma frågor mot exempelvis LKAB departement och regering bli ett starkare kort.

Därför föreslår undertecknade att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

 

          att uppta diskussioner med Kiruna om gemensamma träffar mellan respektive Ksau med anledning av samhällsomvandlingen

   

Gällivare den 26 oktober 2012

 

   

Jeanette Wäppling (v)                                                    Stig Erikssson (v) 

 

Kopiera länk