artikel

Samhällsomvandlingen i Malmberget/Gällivare!

Pressmeddelande

   

Vänsterpartiet i Gällivare är oroliga dels för den långbänk som samhälls- omvandlingen tydligen hamnat i och dels den nonchalans som regeringen med Reinfeldt i spetsen visar för den problematik som uppstår med denna svåra och komplexa process.

 

Gällivare kommun har tillsammans med LKAB slutit ett avtal som utgör en grund för hela samhällsomvandlingen och som i stora delar tar vara på kommunens flyttkarusell men varken kan eller ska vara allt igenom färdigt. Tidsspannet för samhällsomvandlingen som sträcker sig över 20 år vilket innebär att det är om inte omöjligt, så i det närmaste att sia om alla detaljer. Det innebär att med avtalet i botten återstår det viktiga arbetet att få alla delar att gå i lås under hela processen. Dit hör bland annat att snarast få kommunala beslut om bostadsområden och övriga planer som är av vikt för hela samhällsomvandlingen. Tiden rinner iväg!

 

Vänsterpartiet har i riksdagen hela tiden hävdat att samhällsomvandlingen i Malmfälten kräver ett starkt engagemang från regeringens sida för att hela processen skall vara möjlig. Vi ser problem som kommunen aldrig kan klara av som till exempel hur man löser problemet med chockhöjda hyror för boende i Malmberget och som tvingas flytta till nybyggda lägenheter i Gällivare. Det kan krävas att regering och riksdag ingriper för att exempelvis nybyggda lägenheter får en rimlig hyreskostnad. Samhällsomvandlingen i Malmfälten som orsakas av statligt ägda LKAB kan inte och ska inte bekostas av kommunmedborgarna.

 

Vi inser vikten av en fortsättning av gruvdriften som skapar jobb och framtidstro men det kan aldrig vara så att befolkningen ska stå i mellan.

 

LKAB:s ansvar är otvivelaktigt för en bra process. Vänsterpartiet i Gällivare kräver också att regeringen genast tar sitt ansvar och engagerar sig i samhällsomvandlingen i Malmfälten och tillsammans med Gällivare och Kiruna kommuner skapar förutsättningar till en samhällsomvandling där kommunmedborgarna kan känna trygghet och framtidstro.

 

Vänsterpartiet i Gällivare

 

 

Stig Erikssson                                               Jeanette Wäppling

Kopiera länk