artikel

”Multi anläggning” centralt

Pressmeddelande 121012

Nu är det dags att aktivt börja planera för en ”mulitanläggning” centralt i Gällivare. Med multianläggning menar Vänsterpartiet att anläggningen ska innehålla möjligheter till många olika aktiviteter både kultur och idrott. Den behöver inte nödvändigtvis vara ”multi” till storleken. Det viktiga är att den kan vara flexibel. Då vi vet att intressen på aktiviteter för barn och unga varierar över tid behöver denna anläggning vara förändringsbar utifrån den idrott där intresse är stort för tillfället för att sedan kunna förändras utifrån behov.

Det som ska ersättas utifrån samhällsflytten är bland annat sporthall, bad, bowling, ishall, gymnasieskola. Dessutom är det viktigt att komplettera med utrymme för kultur aktiviteter. Här finns många samnyttjans möjligheter. Både mellan idrott/kultur/skola. En scen för teater/konserter kan vara biograf samt aula för gy-skolan. En ishall kan användas för större konserter eller andra arrangemang som behöver större ytor. Bibliotek kan användas både av skola och allmänhet. Det finns dessutom många miljö mässiga vinster i uppvärmning av anläggningar. Placeringen av denna anläggning anser Vänsterpartiet skall vara centralt. Detta för att få mer liv och rörelse i centrum.

I processen att planera denna anläggning är det av största vikt att olika aktörer är delaktig de berörda förvaltningarna, men även föreningar och olika grupper av medborgare. Därför anser Vänsterpartiet att detta arbete genast måste starta då detta är ett arbete som kräver sin tid.

NU är det dags att starta!

 

 

 

 

Jeanette Wäppling                                    Stig Eriksson
Vänsterpartiet                                           Vänsterpartiet

Kopiera länk