artikel

UNG VÄNSTER

Ung Vänster i Gällivare.

Vi har besök av Adam Herrlin. Adam är uppvuxen i Malmberget och läser statsvetenskap i Malmö. Han är här för att försöka få igång  Ung Vänster i kommunen.
Torsdag kommer Adam att var på Välkommaskolan för att prata med elever där. På kvällen kommer ett första möte för intresserade att hållas på Stacken.
Vi har länge saknat en aktiv Ung Vänster i Gällivare och styrelsen för Vänsterpartiet här i Gällivare har gett mig uppdraget att hjälpa Adam med det praktiska.

Tycko

Kopiera länk