artikel

direkt från Gällivare Närradio

Jag har två lokala frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Förutom en hel del andra rättvise- och solidaritetsfrågor.

 Jag har två lokala frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Förutom en hel del andra rättvise- och solidaritetsfrågor.
Det ena är Malmberget och Gruvan vilket jag återkommer till vid något annat tillfälle. Det andra är ungdomsfrågor.
Bra utbud av aktiviteter åt barn och ungdom till ett för de flesta överkomligt pris.
Ett bra utbud till bra pris är en viktig förebyggande åtgärd som bidrar till att hålla fler ungdomar från droger. Och det är väl något vi alla vill?
Förebygga droganvändandet.
På vilka sätt kan vi med skattemedel bidra till detta?
Lägre hyror på lokaler till barn- och ungdomsaktiviteter är en del i det hela som Gällivare Kommun är bra på.
Bidrag till föreningslivet är Gällivare också ganska bra på.
Så är det då frågan om föreningar ska äga anläggningar.
Det har visat sig, inte bara här  i Gällivare, att det är svårt för föreningar att äga och driva anläggningarna och samtidigt bedriva den verksamhet som är tänkt i respektive förening.
Att som styrelseledamot i en förening som äger en anläggning prioritera mellan verksamhet och anläggning måste vara svårt. Verksamheten är det man i regel brinner för då man tar på sig ansvaret det innebär att sitta i styrelsen.
Om vi ser till våra två stora föreningsägda anläggningar så kan vi nog vid det här laget konstatera att det blir inte bra. Ishallen är i stort behov av reparationer. Men varje krona som vi satsar där känns ärligt talat bortkastat. En ny ishall i form av en multiarena är nödvändigt att bygga och detta planeras det för nu.
Föreningsägd då, helst inte. Den förening som bedriver isporter ska nog använda sin energi till att bedriva just de issporter de har tänkt bedriva.
En utredning pågår nu om föreningsägda anläggningar. En utredning som vi i V har efterfrågat i
flera år.
Vänsterpartiet har vid två tillfällen under de senaste 8 åren kommit med förslag  om dels en utredning om konsekvenserna av ett kommunalt övertagande av Ridklubben Dundrets anläggning, dels om en investering för ekonomiskt billigare uppvärmning av Ridklubbens anläggning.
Förslaget om utredning om ett övertagande  blev avslaget med motiveringen att det pågår en utredning om detta. Jag tror att det var 2003 eller 2004 detta hände.
Förslaget från 2005 om byte av uppvärmningssystem på ridklubben avslogs med motiveringen att kommunen inte kan investera i anläggningar som de inte äger.
Vilket kan vara riktigt men nog är det väl ett moment 22 detta. Uppvärmningskostnaden beräknas på någonstans kring 350.000 kr. Med en panna som kan förbränna stallavfallet,
den tekniken finns sedan flera år, så är det möjligt att spara dessa pengar. Och dessa pengar är skattepengar.  
Ridklubben får och ska få bidrag till föreningen då det bedriver en för många barn och ungdomar efterfrågad verksamhet.
Men dessa bidrag har inte räckt till på flera år. Under flera år har Ridklubben nödgats att ansöka om extra medel från kommunen för att inte tvingas till kraftiga nedskärningar. Summan har ökat de senaste åren, 450000 tror jag de fick i höst. Jämför med uppvärmningskostnaden på ca 350.00 kr. Jag skulle kanske ha nämnt att hela anläggningen värms upp med direktverkande el.
Så nog är det galet, vi ger mer i extra driftbidrag år efter år men kan inte göra något åt kostnaderna.

Och ni som haft anledning att besöka anläggningen har nog noterat att underhållet är eftersatt. Pengarna räcker inte till både verksamhet och underhåll.
Det finns faktiskt en klar utredning som berör Ridklubben, den om vad en renovering av anläggningen kostar, över 3 miljoner om jag minns rätt.
Gällivaremodellen med föreningar som äger anläggningar fungerar bevisligen inte.

Kopiera länk