artikel

Från debatten i fullmäktige, läs Jeanette Wäpplings anförande.

Tillväxt och utveckling i Gällivare kommun går hand i hand med vänsterpartiets politik genom att detta ger oss utrymme och nya resurser för att satsa på våra barn, ungdomar, gamla och nödvändig service för ett attraktivt Gällivare.

Många gånger har det av någon anledning blivit en feltolkning att Vänsterpartiet skulle motarbeta företagsutveckling i Gällivare.

Nedan kan du läsa hela anförandet.  

Ordförande fullmäktigeledamöter och lyssnare! 

Tillväxt och utveckling i Gällivare kommun går hand i hand med vänsterpartiets politik genom att detta ger oss utrymme och nya resurser för att satsa på våra barn, ungdomar, gamla och nödvändig service för ett attraktivt Gällivare.

Många gånger har det av någon anledning blivit en feltolkning att Vänsterpartiet skulle motarbeta företagsutveckling i Gällivare. Jag vill på det bestämdaste här och nu hävda motsatsen för oss är det viktigt att företag utvecklas och att nya kommer.

Att företagsklimatet i Gällivare förbättrats tycker jag man kan konstatera med den senaste undersökningen som presenterades om företagandet i Gällivare. Visst finns det fortfarande förbättringsåtgärder men i många fall kan det bero på brister i information mellan parterna något som alltid kan förbättras.

Det är naturligtvis inte enbart ett bra företagsklimat som gör att Gällivare kommun kan leva upp till det vi tillsammans fastställt i våra styrkort. För att Gällivare skall bli en attraktiv kommun med positiv befolkningssammansättning krävs det naturligtvis att det finns jobb som intresserar bägge könen men det krävs också att våra kommunmedborgare ung som gammal tycker att vi har bra dagis, skola, äldrevård, fritid/kultur och annan nödvändig service.

Vänsterpartiet vill också lyfta fram den Föp som fullmäktige beslutat skall gälla.
Här finns grunderna till "Nya Gällvare" och nu gäller det att vi tillsammans politiker och medborgare tar den unika möjligheten till att skapa ett attraktivt Gällivare. Att vi hittar ett forum för dialog.

Det kommer att krävas att vi lyssnar på varandra trots att vi inte alltid har samma åsikt. Det kommer ibland att krävas svåra beslut men nödvändiga för att bygga det nya som ger oss alla en förbättrad service vad det än må handla om.

Utöver detta krävs det också att vi i kommunen har ett bra underlag för gruvans utbredning likaväl som vi har bra kunskap om hur och var folk vill bo i framtiden
eller var kommer en ny "aktivitets" arena med bland annat ishall att finnas.
Det krävs att vi kan med alla tänkbara underlag skapa bra planeringsförutsättningar som har bäring i Föp:en

Ordförande fullmäktigeledamöter och lyssnare som avslutning vill jag säga:

Vänsterpartiet är övertygad om att vi tillsammans

politiker och medborgare

har och kan fullfölja visionen

om Gällivare som ett attraktivt samhälle

där servicen för våra barn, unga, gamla

och ett livfullt företagande

är mer ett naturligt inslag än ett undantag.

Ett samhälle där möjligheten att verka och bo i är gott.

Kopiera länk