artikel

Vi skall arbeta för en helhetslösning av tätortsomvandlingen.

Vänsterpartiet vill inte i dagsläget stänga Badhuset i Malmberget.

* Vi skall arbeta för en helhetslösning av tätortsomvandlingen.

Vänsterpartiet vill inte i dagsläget stänga Badhuset i Malmberget.
  • Vi skall arbeta för en helhetslösning av tätortsomvandlingen.
  • Vänsterpartiet kommer att arbeta för att de planer som finns i "Fördjupad översiktsplan" och "City Move" skyndsamt sätt i verket.
  • Vänsterpartiet är medvetna om att det kommer att innebära tuffa och obekväma beslut i framtid. Vi är beredd att ta vårt ansvar, detta för att göra det bästa för kommuninvånarna..
 Medlemsmötet 2009-08-30
Ordf                Iris Dimitri                 070-304 68 77
KS ledamot    Jeanette Wäppling      070-263 39 39
Kopiera länk