artikel

Gör om pensionssystemet

Pensionerna sänks nästa år med 3 procent. De flesta pensionärer får en sänkning på 3-400 kr i månaden av sin inkomst. Pensionspengarna har spekulerats bort som en följs av det nya pensionssystemet. Ansvariga för detta är regeringen och socialdemokraterna.

Gör om pensionssystemet

Pensionerna sänks nästa år med 3 procent. De flesta
pensionärer får en sänkning på 3-400 kr i månaden av sin inkomst.
Pensionspengarna har spekulerats bort som en följs av det nya pensionssystemet.
Ansvariga för detta är regeringen och socialdemokraterna.

Sänkningen skulle egentligen ha blivit ännu högre om reglerna
i det nya systemet fått slå igenom fullt ut. Men regeringen har föreslagit att
en del av sänkningen ska skjutas upp till 2011 och 2012. Detta, enligt
regeringen, för att undvika för kraftiga svängningar. En annan mer krass orsak
är att 2010 är ett valår och man vill inte förlora röster. Hur stora
sänkningarna blir 2011 och 1012 vet vi inte ännu.

Den gamla ATP-pensionen garanterade en inkomst åt
pensionärerna, vid kriser i ekonomin får samhället gå in och betala mera. Det
nya pensionssystemet fungerar tvärtom, nu är huvudpoängen att samhället ska
slippa garantera inkomsttrygghet åt pensionärerna.

Vänsterpartiet står inte bakom det nya pensionssystemet. Det
finns två huvudanledningar till detta. Det nya systemet ökar de ekonomiska
klyftorna mellan pensionärer. ATP-systemet fungerade utjämnande både mellan
samhällsklasser och mellan kvinnor och män.

Den andra anledningen är att det nya pensionssystemet
placerar pensionskapitalet i aktiefonder. Aktiefonder är osäkra placeringar, när
kurserna rasar så finns ingen inkomsttrygghet för pensionärerna. Det innebär
också att pensionskapitalet pumpas in i den globala spekulationsekonomin där
kortsiktig vinstjakt styr placeringen. Det innebär att våra pensionspengar
hamnar i vapenindustrin, sexindustrin, i miljöförstöring och i verksamheter som
den enskilde pensionsspararen inte har möjlighet att överblicka.

Vänsterpartiet vill ha ett pensionssystem som är ekonomiskt
utjämnande och som ger en inkomstgaranti åt pensionärerna. Vi vill kompensera de
försämringar som pensionärerna har drabbats av under de senaste 15 åren.
Slutligen vill vi att pensionskapitalet ska placeras i den statliga AP-fonden
och användas till samhällsnyttiga investeringar, exempelvis bostadsbyggande och
järnvägsbyggen, istället för spekulation på aktiemarknaden.

Börje Lööw
och Chriatina Snell-Lumio

Ordförande
och vice ordförande för Vänsterpartiet-Norrbotten

Kopiera länk