artikel

socialnämnden 11 juni

Det fanns förslag på minskade föreningsbidrag för sociala föreningar samt PRO.
Det blev stopp för detta då vi var överens om att vi inte kan slå undan fötterna för dessa för socialförvaltningen viktiga föreningar.

Ska snart åka  till stugan i Tärendö, målning, om vädret tillåter står på dagordningen. Bastu i kväll, nytillverkad björkruska hör till.
Vi har avverkat  ett nämndsmöte i dag. Det gick snabbt, kort dagordning och de flesta punkterna var lätta att ta beslut i. Vi var bara 7 ledamöter runt bordet. Jag ensam vänsterpartist. Iris hade förhinder av familjeskäl och våra ersättare kunde inte ställa upp med så kort varsel som det blev ni. Moderaten i nämnden var också frånvarande.
Sparförslag från tjänstemännen avhandlades . Vi måste tyvärr vänta med arbetskläder åt våra anställda inom socialförvaltningen. En rättvisefråga av största vikt.  I de mansdominerade yrkesområden är arbetskläder norm medan kvinnor inom bl.a. vård- och omsorg  måste använda egna kläder. Vi återkommer i frågan då det ljusnar ekonomiskt för kommunen. Det fanns förslag på minskade föreningsbidrag för sociala föreningar samt PRO.
Det blev stopp för detta då vi var överens om att vi inte kan slå undan fötterna för dessa för socialförvaltningen viktiga föreningar. Det skulle kosta mer i framtiden än sparet skulle ge. Förvaltningen fick i uppdrag att komma med förslag på andra sparåtgärder. Vi får se vad det blir. Och vi får se hur det blir med girighetskrisen som har drabbat världen. En del teckentydare menar på att det redan kan vara på väg att vända. LKAB har fått nya order på malm och det tyder på en framtidstro. Men det är väl klart, världens alla skattebetalare har fått bidra med astronomiska belopp för att reparera skadorna som de giriga har åsamkat. Återigen.

Tycko
 

Kopiera länk