artikel

Rapport från årsmötet

På vårt årsmöte söndagen den 29 mars valdes en ny styrelse med ett par nya namn.

På vårt årsmöte söndagen den 29 mars valdes en ny styrelse med ett par nya namn.
Till ordförande omvaldes Iris Dimitri.
Övriga styrelseledamöter: Stig Eriksson viceordf., Ove Haarala sekreterare,
Marjetta Ärlebrand, Siv Uusitalo, Tommy Holmgren, Jeanette Wäppling,
Ersättare i styrelsen: Ingela Abrahamsson, Henrik Lehtipalo, Lisette Singström, John Grönberg, Karl-Erik Taivalsaari, Mikael Uusitalo.
Adjungerad kassör: Tycko Lehto

Följande partiveteraner fick veterannål: Sven-Erik EKO Nilsson, Ingvar Ärlebrand, Torbjörn Arnold, Stig Eriksson och Viola Nilsson-Waara.

Kopiera länk