artikel

EM-Guld och annat

Till sist en intressant sak från G-20 mötet i London. De har tydligen enats om ett jätteliket stimulanspaket för världsekonomin och dessutom om att införa smärre regleringar inom finans sektorn. Lite hopp finns det trots allt, även om det nog dröjer innan det börjar snurra på igen.

 Det blev inget skrivet förra veckan beroende på en intensiv arbetsvecka. Samrådsgruppen samefrågor på tisdag, socialnämnden på torsdag, Från samrådsgruppen kan nämnas skoterrestriktionerna uppe i fjällvärlden. Samma områden som förut, samma tider. Gällivare kommun fick beröm av representanterna från samebyarna. Samarbete är alltid bra.
Socialnämndsmötet på torsdag innehöll inga större frågor. Viktigast för mig kändes den skrivelse som anställda på Öppna Hemtjänsten Enen hade skrivit om anskaffning av arbetskläder och skor. Detta är en övergripande personalpolitisk fråga som KS måste ta ställning till. Ärendet berör inta bara personal inom socialförvaltningen utan även de anställda på förskolorna. Och visst är det fel att våra anställda inom vård och omsorg inte har de arbetskläder de behöver för att utföra sina sysslor på ett för alla inblandade hygieniskt tillfredställande sätt.
Kommunen är inne i en besvärlig situation ekonomiskt. Det började med frysningen av statsbidragen som regeringen genomförde för två år sedan. Och nu tillkommer minskade skatteintäkter på grund av finanskrisens verkningar. I går fick vi dessutom besked från LKAB att 400 personer är övertaliga nu och fackliga förhandlingar ska inledas nu om detta. 400 personer, det är många det på två kommuner som Kiruna och Gällivare. Hur många entreprenörer som påverkas återstår att se. Men allt sammantaget innebär det avsevärda minskningar av skatteunderlaget med  därpå tvungna neddragningar inom kommunens verksamheter. Regeringen Reinfeld har kategoriskt vägrat ge kommunerna i landet mer i statsbidrag. Det kommer att drabba skola och vård/omsorg i hela landet.
Måndagen KF-möte var en långdragen historia. Kom hem 21.30. Den gemensamma gymnasieorganisationen inom LKF tog nästan 3 timmar att klara av. Visst finns det många frågetecken men som sagt var, samarbete är bra. Ska vi inlandskommuner ha en chans att klara oss så är det samarbete som gäller på alla områden det är möjligt. Då menar jag inte att det är nödvåndigt att slå ihop kommunerna. Fast, jag var på sporthallen och prata med forskarna som jobbar där nu. Slängde in en tanke jag haft om att passa på att flytta både Kiruna och Gällivare/Malmberget till ömse sidor om Kalixälven. Lappeasuando, gruppen jag talade med hade tittat på Killinge.  Men jag vet hur det är. Det kommer inte att gå. Så långt gående samarbete ryms inte i den tankevärld vi lever i nu. Så glöm det. Jag gör det nu.
Det var en liten avvikelse från KF.  Sparförslagen från BoUK var den andra punkten som tog tid. Det är inte roligt att ta sådana beslut men sanningen är den att föds det lite barn då är det tvunget att dra in. Gunillaskolan  var ett enklare beslut för alla. Nedläggningen var väntat sedan länge. Och med tanke på den kraftiga minskningen av elever i kommunen de närmaste åren så kommer vi att få brottas med fler skolnedläggningar i tätorten. De äldre blir fler och vi är skyldiga att ge dem den vård och omsorg de behöver. Hur ska vi lösa det?
Har du läst så här långt så har du läst om kommunens ekonomi här ovan.
I övrigt har det varit en intressant vecka med olika Gällivarebor jag mött.
Till sist en intressant sak från G-20 mötet i London. De har tydligen enats om ett jätteliket stimulanspaket för världsekonomin och dessutom om att införa smärre regleringar inom finans sektorn. Lite hopp finns det trots allt, även om det nog dröjer innan det börjar snurra på igen.
Till sist vill jag gratulera Gällivares Johanna Mattson som tog EM-guld i 59 kg klassen idag.

090402
Tycko

Kopiera länk