artikel

Svea Skog tar upp min tid

Ilskan är stor bland berörda jägare då de prislägen som Svea Skog inför innebär att många inte kommer att ha råd att jaga. Framförallt ungdomar och pensionärer.

Jag har  för avsikt att varje torsdag innan jag går hem från kontoret skriva ner lite funderingar kring vad som skett under veckan. Det sprack den här veckan, jag sitter hemma och skriver i stället. På lördag förmiddag! 
Svea Skog har upptagit min tid från torsdag. Som ni kanske sett och läst så avser Svea skog att höja arrendena och fällavgifterna ganska rejält. "Marknadsanpassa" som det heter.
Jag har själv ringt och kollat av reaktioner och fått en del samtal de senaste dagarna om detta. Ilskan är stor bland berörda jägare då de prislägen som Svea Skog inför innebär att många inte kommer att ha råd att jaga. Framförallt ungdomar och pensionärer. 

Någon föryngring av jägarkåren vill uppenbart inte Svea Skog veta av. För många pensionärer innebär det att dom tappar en viktig social bit. Jakten och umgänget kring jakten är väldigt viktig för många pensionärer och även för oss övriga.
Marklösa jägare kommer inte att ha samma möjligheter att jaga som förut. Kostnaderna kring en i övrigt dyr fritidsverksamhet är redan höga. Nu blir dom tyvärr oöverkomliga för många.
Det är inte bara älgjakten som berörs utan även småviltjakten. De föreningar som finns, bl.a. Malmberget/Kos jakt & fiske kommer inte att klara av arrendena på sina marker. En höjning av jaktkorten kommer att innebära att många kliver av och då finns det inga möjligheter att behålla arrendena för dessa föreningar. Föreningar som uträttar ett viktigt arbete med både fiske- och viltvård.
Vilka kommer att ta över markerna?
Jag tror inte att efterfrågan är så stor på våra viltfattiga marker. Dessutom är jaktsäsongen kort jämfört med sydligare belägna marker. Snö, mörker och kyla kan sätta stopp för jakt redan i slutet av oktober ett normalt år, ibland tidigare.
Samarbetet med renskötare fungera överlag ganska bra idag, hur blir det med det samarbetet när det kommer in jägare från andra delar av Sverige och Europa?
Jämför med fjälljaktfrågan. Den är infekterad, milt sagt.
Det finns plats för fler jägare men för det krävs lyhördhet för lokalbefolkningen i allmänhet och jaktlagen i synnerhet.
Inte sådan här pampfasoner som styrelsen i Svea Skog kör med.

Det var nog om detta den här gången. I övrigt så har veckan för min del handlat om Socialnämndsmöte på torsdag samt en del samtal om motionen jag och Iris lämnade in på KF. Den om en medborgarombudsman.
På Socialnämnden avhandlades bl.a. nämndsplanen, vi fick information om projekt Tage som går ut på att hjälpa ungdomar som har svårt att få arbete. Företagarna har tagit initativ till projektet och kommunen är medfinansiär.

Vidare fick vi en rapport om projekt anhörigstöd, som riktar sig till anhöriga som vårdar närstående i hemmet.

Övriga ärenden som avhandlades var familjehem, köp av behandlingsplatser från Länkarna, hjälpmedel för funktionshindrade.

Titta in på kaffe om du så vill.

Tycko

Kopiera länk