artikel

Tillsammans kan vi garantera kollektivavtalen

I debatten inför och under medlemskapet i EU har den socialdemokratiska ledningen hävdat att vi har fullgoda garantier för att vår kollektivavtalsmodell ska respekteras. Utan dessa garantier hade det sannolikt blivit nej i folkomröstningen om medlemskap 1994. Vänsterpartiet har föreslagit att vi tillsammans med socialdemokraterna ska villkora varje beslut om Lissabonfördraget med att kollektivavtalen måste garanteras.

 LO och socialdemokratins ledning vill att Sverige ratificerar Lissabonfördraget utan att få garantier i fördraget som skyddar kollektivavtalsmodellen. Som argument för detta har de framfört att Lissabonfördraget är bättre på området eftersom EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, där strejkrätten nämns, görs till en del av fördragstexten. Men det är argument som inte håller. Lissabonfördraget är sämre än nuvarande fördrag bland annat för att det stärker EG-domstolens makt och åter slår fast den fria rörligheten som överordnad princip.

Läs hela debattartikeln på DN

 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=766967

 

Kopiera länk