artikel

Satsa på välfärden och säkra kollektivavtalen!

Det är några av Vänsterpartiets viktigaste frågor i riksdagen. Ingen kan väl påstå att regeringen fördelar välstånd i ett utjämnande syfte. Nej, den politik som förs är en konsekvens av EU-medlemskapet. Nu har både unionsanhängarna och kapitalet den regering de vill ha. Politiken gynnar de redan välbeställda och regeringen säljer ut Sveriges offentliga tillgångar. Samtidigt som staten får in ofantligt mycket pengar skär Reinfeldt och kompani ner på vår gemensamma välfärd.

Satsa på välfärden – anställ fler i skola, vård och omsorg!   Högre
pensioner!    Alla ska ha rätt till jobb och trygghet på jobbet!  
Jämställdhet mellan kvinnor och män!   Investera i miljön- klimattaxa i
kollektivtrafiken!  Det är Vänsterpartiets viktigaste frågor och
budgetlinje i riksdagen.

 Regeringen har som motto att  leverera inom politiken, dessutom är
den över öronen förtjust i EU – projektet. De paket och förslag som
levererats är helt i linje med EU:s politik. Borgerligheten och
socialdemokraterna har sagt nej till att folkomrösta om EU:s nya
grundlag, Lissabonfördraget. De överför gärna mer makt till unionen och
i framtiden kan riksdagen komma att likna ett transportkompani. Allt
som EU stadgat ska införlivas och formellt beslutas av riksdagen för
att säkerställa unionens makt i Sverige. Inom EU handlar det främst om
att garantera kapitalets rättigheter, fri rörlighet över gränserna för
personer, kapital, tjänster och varor. Med en EU-sinnad regering och
riksdag riskerar de mänskliga rättigheterna att få stryka på foten
trots att Sverige har förbundit sig att följa dessa   internationella
överenskommelser. Vi kräver en folkomröstning om Lissabonfördraget!

  Vår kamp syftar till att minska EU:s inflytande över svensk
politik. Vi vill att svenska riksdagen ska ha initiativ-  och
beslutanderätt över de offentliga tillgångarna. Vi försvarar vår
demokratiska tradition att lösa konflikter genom samtal vid
förhandlingsbord. Vi ogillar att EU angriper fackets långvariga
tradition att förhandla med arbetsgivarna. EU undergräver existensen
för kollektivavtalen, begränsar fackets möjligheter att agera vid
konflikt och är emot principen om lika lön för lika arbete. "
Laval-domen är delvis systemförändrande, hävdar Ronnie Eklund.
EG-domstolen ändrar spelreglerna när den anser att en medlemsstat inte
kan ålägga företag från andra medlemsländer att förhandla om lönerna
från fall till fall. För det är ju just den typen av förhandlande som
är grundbulten i den svenska modellen." http://www.lag-avtal.se/art/7745  

 Myten om att nationalekonomi är en objektiv och värderingsfri
vetenskap ska krossas! Att gränsen mellan politik och ekonomi är
flytande hör vi i de debatter som förs. Nyliberala ekonomer för fram
sina åsikter och sin människosyn i skydd av regeringen Reinfeldt.
Finansminister Anders Borg prövar sina teorier genom experiment direkt
på befolkning och infrastruktur. Arbetsmarknadsminister Sven Otto
Littorin kunde kanske göra ett ordentligt handtag och säkerställa att
kollektivavtalen blir allmänt bindande för företag verksamma i Sverige.
Villy Bergström, f.d. LO-ekonom och vice riksbankschef " Jag har aldrig
tidigare upplevt manipulation, mörkande och ’låtsaspolitik’ som i fråga
om Sveriges relationer till EU" http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=73772&previousRenderType=6   EU- kritikern Sören Wibe förklarar sitt avhopp från socialdemokraterna med partiets passiva hållning till Laval-domen. http://www.flamman.se/inrikes.php?id=5302
 

 Kom med Första Maj och fira arbetarrörelsens helgdag!                                                                                       

 Iris Dimitri ordf  V Gällivare  
Kopiera länk