artikel

Vänsterpartiets insynspolitiker har flyttat

Våra insynspolitiker, Stig och Jeanette, har bytt kontor.

 Våra insynspolitiker, Stig och Jeanette, har bytt kontor. Ni går in huvudingången tar korridoren i mitten, mellan hissen och trappan. Insynskontoret är trejde kontoret på vänster sida.

Kopiera länk