artikel

medlemsbrev

Hej medlem!

Snart är ytterligare ett år slut, ett år med en borgerlig regering. För folket har det inneburit……

Hej medlem!

 

 

 

Snart är ytterligare ett år slut, ett år med en borgerlig
regering. För folket har det inneburit försämringar i A-kassa, sjukförsäkring, högre premier i
fordonsförsäkringen m.m.
Det sociala trygghetssystemet som vi haft i landet
demonteras bit för bit av regeringen.
Opinionssiffrorna för vänsterpartiet är, trots allt detta,
konstant lågt.

Vi måste gemensamt verka för ett bättre valresultat2010 och det är angeläget att börja redan nu
då detta är ett långsiktigt arbete. Vi måste alla arbeta för att få ut vår
politik.

Partistyrelsen här i Gällivare har för avsikt att som ett
första steg öka medlemsantalet i vår lokala partiförening och har beslutat att
utlysa en värvningskampanj. Den som värvar flest medlemmar får ett fint pris av
partiet. Kampanjen avslutas 31 december. Priset delas ut på medlemsmöte 13 januari.

Inom kommunen så är just nu den stora frågan, vilket ni nog
har uppmärksammat, skolfrågor.

Med anledning av detta vill styrelsen att vi på medlemsmötet
den 25 november diskuterar dessa
frågor.

Frågan som kommer att ställas blir ”Hur ska framtidens skola i Gällivare se ut?”

Vänsterpartiet har öppna styrelse- och medlemsmöten, D.v.s.
alla är välkomna, inget medlemskrav.

Alla får delta i diskussioner och debatter och föra fram sin
åsikt.

Däremot har endast medlemmar rösträtt om det skulle bli
röstning om något.

Som sagt var, alla lika välkomna.

Kommande möten:

Söndag 25 november17.00
Styrelsemöte

Söndag 25 november18.00
Medlemsmöte

Val ersättare i BoUK. Nominera till Erland Söderberg tel.
0970-22226 eller till

Exp. 0970-22143 Det går också att nominera på e-mail: [email protected]
eller [email protected]

 

2008

 

Söndag 13 Januari17.00
Styrelsemöte

Söndag 13 januari18.00
Medlemsmöte

Val ombud till Kongressen i Norrköping 6-8 Juni.

Bifogar en lista på vilka som sitter i de olika nämnderna.

 

Vi tillönskar er alla en röd jul och rött, gott nytt år.

Ingela Abrahamsson     
Ordf

Här följer en lista på vilka vänsterpartister som sitter i KF och de olika nämnderna:

Kommunstyrelsen:
Stig Eriksson, Jeanette Wäppling.
Ersättare: Simon Lundmark, Katinka Apelqvist

Barn- &
utbildnings & kulturnämnd:

Karl-Erik Taivalsaari vice ordförande, Ingela Abrahamsson
Ersättare: Lisette Singström, vakant (Harriet Pekkari har
flyttat, vi väljer ny 23/11)

 Socnämnd:
Iris Dimitri vice ordförande, Tycko Lehto
Ersättare: John Grönberg, Eva-Lena Lyckholm

 Service- &
tekniknämnd:

Botolf Brandebo, Terttu Kult
Ersättare: Tomas Nordmark, Janete Henriksson

 Miljö & byggnämnd:
Erland Söderberg, Ann-Christine Lehtipalo
Ersättare: Tommy Holmgren

 KF:
Ordinarie: Stig Eriksson, Jeanette Wäppling,
Karl-Erik Taivalsaari, Iris Dimitri, Henrik Lehtipalo, Katinka Apelqvist,
Sven-Erik (EKO)Nilsson, Ann-Christine
Lehtipalo, Tycko Lehto

Ersättare: Ingela Abrahamsson, Botolf Bandebo, Lisette
Singtröm, Erland Söderberg, och Terttu Kult

 

Kopiera länk