artikel

Vänsterpartiet informerar

Genomförda löften från Vänsterpartiets Handlingsprogram för Gällivare Kommun 2007-2010

Det här fanns bl.a. att läsa i vår handlingsplan för Gällivare Kommun för åren 2007-2010.

Vi kan redan efter ett år bocka av en hel del av dessa löften!

Ökade föreningsbidrag, i miljon kronor totalt.  Klart

Uppnå målet 15 barn/grupp i förskolan, 17 barn i år. Pågår

Ökat satsning på kollektiv trafik, 300 kortet.  Klart 

Kvinnojouren pengar avsatta.             Klart                                                    

Utveckling av flygplatsen.  Pågår

Att starta bostadsnära fritidsgårdar, pengar avsatta.  Klart            

Alla skolor ska arbeta med hälsofrämjande perspektiv  Pågår

Stödja anhörigvårdare, anhörigkonsulent anställd.   Klart

Mer personal till förebyggande arbete barn och ungdom.  Klart

 

Detta har varit möjligt genom en stark vänstermajoritet i Gällivare Kommun.

Vidare arbetar vi bl.a.  

För att ge bra vård och omsorg  för funktionshindrade och pensionärer.

För meningsfullsysselsättning och fritid för fysiskt/psykiskt funktionshindrade

För start av byggandet av ett aktivitets- och fritidscenter/multiarena

För att bli av med den borgerliga regeringen

 Just nu är det många som hör av sig till oss, gör det du också. Bli medlem och hjälp oss att påverka framtiden i vår kommun.

  Exp.  0970-22143  Jeanette Wäppling 070-263 39 39    Stig Eriksson 070-320 79 27

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kopiera länk