artikel

Anna Hövenmarks tal

Läs hela Anna Hövenmarks 1-majtal

Hej,

Jag heter Anna Hövenmark och jag är
kommunalråd i Jokkmokk, jag tillhör vänsterpartiet och det gör jag eftersom det
inte finns något annat parti som värnar om de som har det sämst.

 

Ifjol hade jag den stora äran att,
liksom nu, hålla 1:a maj talet här i Gällivare och då sa jag:

”Jag vill uppmana er att noga granska
alla de påståenden som borgerligheten kommer med”

 

Och det borde flertalet av dem som gick
till valurnorna ha gjort!

Jag märker att många människor idag
upplever att de blivit lurade, att de någonstans kanske inte trodde att
borgerligheten skulle göra allt de som de sa de skulle göra.

 

Ingenting kunde vara mindre fel!

 

Vi måste förmå människor runt omkring
oss att inte lyssna på vad borgarna säger, utan titta på vad de faktiskt gör!

Att de generellt försämrar
välfärdssystemet och ger de svaga skulden för att de behöver hjälp och stöd!

Idag är det många som känner vanmakt
inför kapitalets framfart, det finns dessutom människor som säger åt oss att
inte blanda oss i – att den s.k. marknaden sköter allting bäst själv!

 

Man skuldbelägger alla de som behöver
hjälp från samhället och får dem att tro att det helt och hållet är deras eget
fel. Praktiskt, då behöver man inte heller ta ansvar för de konsekvenser som
kommer av de beslut som makten och pengarna tagit, försämring av a-kassan,
försämring för pensionärer o.s.v.

 

Många är de som vill minska
den offentliga sektorn och skattesänkningar verkar av samma människor uppfattas
som statens viktigaste uppgift, även om en majoritet av medborgarna i undersökning
efter undersökning har en helt annan uppfattning om det.

 

—————–

 

Innan valet sade Fredrik Reinfeldt att
miljöfrågorna inte var prioriterade men han har blivit tvungen att prata om dem
nu MEN han tar inte de beslut som faktiskt skulle kunna göra en väsentlig
skillnad. Det krävs riktiga åtgärder för att få människor att ändra sitt
beteende.

T.ex. så föreslår vänsterpartiet att
man kan göra ett storskaligt försök med klimattaxa på lokaltafiken – alltså
gratis lokaltrafik. Redan idag är det en mindre del av lokaltrafiken som är
finansierad med vad resenären betalar för biljetten.

I Jokkmokk har vi redan tagit det
beslutet och kommer att ha en provperiod från den 1 juli i år till den sista
juni nästa år då kommunmedborgarna kan åka kollektivt inom kommunens gränser
för 100 kr/år.

 

——————————-

 

Kvinnors löner, inkomster och
arbetsvillkor är sämre än mäns. Detta är ett faktum! Regeringens sätt att
bekämpa dessa löneskillnader är att överlämna det åt arbetsmarknadens parter…

Min partikollega Kalle Larsson höll ett
anförande i Riksdagen som jag tänker läsa upp en del av:

 

”Samtliga andra partier
skriver, som svar på en av Vänsterpartiets motioner, att verkligt
jämställdhetsarbete inte nödvändigtvis innebär att män som grupp i något led
förlorar.

Detta är en kärnfråga för
feminismen och i jämställdhetsdebatten.

Det ska bli spännande att
se hur man från samtliga andra partier förklarar hur vi ska fördela talartiden
jämt på möten utan att männen får tala mindre. Ska vi förlänga mötena med 50,
60 eller 70 procent? Är det lösningen?

Det ska bli intressant att
få veta hur man förklarar att löneskillnaderna i samhället ska minska så att
kvinnors löner kommer i kapp männens utan att männen får stå tillbaka och utan
att vinsterna till de största företagen, som män kasserar ut, ska användas för
att höja kvinnors löner. Är det ni som numera har sedelpressar i källaren?

Det ska dessutom bli
intressant att få veta hur vi ska få en jämn styrelserepresentation. Ska vi
utöka antalet ledamöter i styrelserna så att det blir lika många kvinnor som
män? Eller kan det hända att man eventuellt måste ifrågasätta om någon man
verkligen ska sitta på den plats han sitter på?

I dag är situationen på
landets högskolor sådan att ungefär åtta av tio professorer är män. Hur löser
vi det i framtiden? Ska vi tillsätta en massa nya professorer som bara får vara
kvinnor? Eller blir det möjligen också en fundering om maktförändringar? Varje
ny professur ska innehas av en kvinna. Är det avsikten? Jag tror inte det.

Jag tror att detta är
skrivet utan insikt om maktdimensionerna i jämställdhetspolitiken. Det är ett
grundläggande felslut i hela detta betänkande. Om det grundar sig på okunskap,
ointresse eller vad det nu må vara återstår att se. Det får debatten utvisa.
Men någonting är det som brister om man tror att det är möjligt att föra
jämställdhetspolitiken framåt utan att ifrågasätta maktens och männens
privilegier i dag. Det är vad som skrivs, att detta inte nödvändigtvis måste
innebära att män som grupp i något led förlorar.

Då blir det inte lätt att
flytta fram kvinnors positioner. Det kan jag garantera.”

 

Så långt Kalle.

Jag är helt övertygad om
att det går att göra någonting åt de könsrelaterade skillnaderna, men då måste
vi våga stå för de förändringar som behövs för att bryta mönstret.

 

—————–

 

Något jag också pratade om förra året
var Norrbotnia banan som jag var orolig för att vi inte skulle få se och tyvärr
verkar det som jag fick rätt eftersom det verkar väldigt tydligt att det bygget
inte kommer att bli av. Man säger att vi är så få personer här att den inte
skulle bli lönsam – då har man inte förstått!!! Norrbotnia banan har väl aldrig
varit tänkt enbart för persontrafik, snarare tvärt om, persontrafiken skulle
bli en bonus. Jag tror att de som bestämmer om detta biter sig i svansen
eftersom de gärna vill ha ut så mycket som möjligt av naturtillgångarna i vårt
nordliga län men de verkar ha glömt att det mesta faktiskt måste fraktas och
det bästa sättet att göra det på är per järnväg.

 

Jag är också mycket orolig eftersom
regeringen idag flaggar för en del utförsäljningar av statliga bolag, bl.a.
resten av Telia Sonera, Sprittillverkaren Vin & Sprit. Steget från dessa
behöver inte vara så långt till LKAB eller Vattenfall och det vore en katastrof.
Vi har varit med om att betala för att dessa bolag överhuvudtaget skulle kunna
börja sin verksamhet, vi har byggt kraftverk och gruvor och att sedan sälja ut
dem vore förödande eftersom det är våra investeringar som någon annan skulle ta
ut vinsterna på.

Det är vi som ska ha vinsterna – vi,
medborgare vars skattemedel har byggt upp bolagen!

 

Jag tänker avsluta detta 1:a maj tal på
samma sätt som ifjol:

 

”Vi får aldrig glömma bort att vårt
goda liv måste vi värna om varje dag, demokrati är ingenting som kommer automatiskt
eller som finns kvar bara för att det är infört en gång.

Vår demokrati och vår välfärd måste vi
hela tiden arbeta för eftersom det finns krafter som gärna skulle se att
demokrati är något som det bara står om i historieböckerna.”

 

Tack

Kopiera länk