artikel

Att släppa fram farliga tankar

Det finns stor risk att biblioteksfrågorna drunknar i den stora kulturutredning som regeringen vill tillsätta.

Att släppa fram farliga tankar

Det
finns stor risk att biblioteksfrågorna drunknar i den stora
kulturutredning som regeringen vill tillsätta. Vänsterpartiet vill att
det tillsätts en arbetsgrupp som får ta fram en vision och strategi för
2000-talets bibliotek. Det skriver Siv Holma i en debattartikel i UNT.


Biblioteken om något är ju en ansamling av farliga tankar. Alla farliga
tankar som någonsin har nedtecknats finns i princip på ett bibliotek,
sa utbildningsministern Olof Palme 1969 på Biblioteksföreningens
årsmöte.

I den moderata skriften Kulturen 2.0 som nyligen
redovisades för allmänheten lyder en av punkterna under rubriken
Bibliotek: "Inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska vara politiskt
balanserad." De farliga tankarna börjar kännas hotande. Eller är det
någon som tror att det handlar om att från olika håll släppa fram fler
farliga tankar?

Vår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth
vill satsa på skolbiblioteken. Och skolan ska ju också få ett nytt stuk
nu, mer ordning och reda. Där går det säkert lättare att kontrollera
att inköpspolicyn är "balanserad". När så skolbiblioteken ska in i
skollagen – ett moderatkrav som faktiskt överensstämmer med ett gammalt
vänsterkrav – då hoppas vi att även privatskolorna blir tvungna att
inrätta skolbibliotek, även om det inkräktar på vinstmarginalen.

Men
det är ju inte främst kontroll vi behöver, det är visioner inför vad
den redan påbörjade framtiden har att erbjuda, vad den kräver – och
vilken strategi som ska föra oss mot de mål visionen målar upp. Det
handlar exempelvis om hur vi i ett samhälle med närmast obegränsade
tekniska möjligheter ska kunna erbjuda litteraturens och andra medias
farliga tankar åt alla i samhället. "Vit och gul och röd och svart gör
detsamma har han sagt", fick en del av oss lära sig i söndagsskolan. Då
älskade Jesus alla barnen. Men det var förstås medan de fattiga höll
sig i Kina och Afrika och inte kom oss inpå livet i Rinkeby och
Rosengård.

Vänsterpartiet vill att det tillsätts en
arbetsgrupp som får ta fram en vision och en strategi för 2000-talets
bibliotek – en strategi som sedan givetvis ska underställas riksdagen.

Regeringen
å sin sida vill tillsätta en stor kulturutredning. Jag tror att det är
stor risk att biblioteksfrågorna drunknar i en sådan utredning. Det
behövs en egen utredning för biblioteken. Kanske måste man samla alla
biblioteksresurserna under en hatt. I det livslånga lärandets tidsålder
finns det allt mindre anledning att dela upp bestånden i folkbibliotek,
skolbibliotek, högskolebibliotek. Säkert måste bibliotekslagen ses
över. Det krävs från flera, om än motsatta håll. Biblioteksföreningen
såväl som Vänsterpartiet vill skärpa lagen. Moderaterna vill ta bort
den och öppna fältet för privatisering och avgiftsbelagda lån för
vuxna.

När vår kulturminister före valet tillfrågades stod hon
fortfarande för avgiftsfria bibliotek. Nu är det hennes eget parti som
vill gå en annan väg. Folkbibliotekens bokutlåning minskar – det kan
inte möjligen bero på att biblioteken fått sämre ekonomi och därmed
inte haft råd att skaffa in de böcker de skulle vilja? Nej,
moderaternas svar på detta är "avknoppning", privatisering, "friare
former". Samtidigt som man hotar att lägga ner En bok för allas
vuxenutgivning. Här hänvisar man inte till farliga tankar utan till
snedvriden konkurrens – men, som Magnus Eriksson skrev i SvD Kultur 22
februari där han tillbakavisade påståendet om snedvridning: En bok för
alla är inget att vara rädd för!

Kulturministern vill satsa på
barnen. Vuxenutgivningen är det som ska läggas ner. Men om barnen ska
fås att läsa, kulturministern, är det då inte också viktigt att
föräldrarna gör det? Pojkar läser idag mindre än flickor, sannolikt
därför att pappor läser mindre än mammor. Det tyder i alla fall den
lyckade satsningen på projektet Läs för mej pappa på – ett projekt som
initierats bl.a. av IF Metall. Här handlar det om att rå på såväl
klass- som könsstrukturer.

Släpp fram de farliga tankarna, satsa på framtidens bibliotek, det handlar om alla barnen!

Siv Holma
Ordförande i riksdagens kulturutskott (v)

Kopiera länk