artikel

Ny ordförande i Vänsterpartiet i Gällivare

Den nya styrelsen

Vid årsmötet som avhölls i partiets lokaler på Postgatan 1 i Gällivare den 25/3 valdes
Ingela Abrahamsson  till ny ordförande efter avgående Stig Eriksson.
Övriga ledamöter i styrelsen är: Stig Eriksson v.ordf. Terttu Kult sekretrerare,  Ove Haarala sekreterare, Åke Abrahamsson, Marjetta Ärelbrand och Jeanette Wäppling.
Ersättare: Karl-Erik Taivalsaari, John Grönberg, Iris Dimitri, Katinka Apelqvist, Henrik Lehtipalo, Ann-Christine Lehtipalo och Lisette Singström.
Adjungerad kassör: Tycko Lehto

Sammankallande i Valberedningen blev Erland Söderberg. Övriga ledamöter i valberedningen: Iris Dimitri, Sven-Erik (EKO) Nilsson,Eva-Lena Lyckholm och Janete Henriksson. Ersättare: Botolf Brandebo och Ann-Christine Lehtiplo

 

Kopiera länk