artikel

medlemsbrev

Efter alla turer i framför allt media och från borgerligt håll om de nya arvodena i Gällivare så är det på sin plats att åtminstone ni har hela sanningen för den är omöjlig stt få fram hur mycket man än försöker.

Hej och god fortsättning!

Efter alla turer i framför allt media och från borgerligt håll om de nya arvodena i Gällivare kommun så är det på sin plats att åtminstone ni har hela sanningen för den är omöjlig att få fram hur mycket man än försöker.

När det gäller höjningarna totalt för arvodena så är det frågan om totalt c:a 170 000 kr på hela året. Jämför man dessa med Kalix som höjer med drygt 1 miljon eller Boden som höjer med 2,6 miljoner eller varför inte Kiruna så är vår höjning mycket låg.
Den största höjningen sker på Kommunalrådet som höjs från c:a 38 000 till 42 300. Övriga höjningar är 20 kr på hel- och halvdagsarvodet. Årsarvodet i lägsta gruppen 5 höjs från dagens 6000 kr till 8000 kr( 650/mån) där finns bland annat Kf:s andre vice och eventuellt Ks ledamöterna. I övrigt så är det endast uppräkning i enlighet med prisbasbeloppets höjning c:a 1,5%.
Däremot så placeras även BUoK:s vice ordförande in i årsarvodesreglementet detta för att förra mandatperioden har vice gått på lösa boliner med förrättning i stället för arvode och detta har troligen kostat betydligt mer.
Man måste också ha i åtanke att Gällivare endast har en heltidsarvoderad politiker och det är Kommunalrådet. I Jokkmokk så sänkte Anna H sitt arvode men endast för att göra det möjligt att även vice skulle kunna bli heltidsarvoderad så totalt kostar detta mer än Gällivares.

När det sedan gäller insynsarvodet så är det samma pengar som förra mandatperioden men får en helt annan utformning där V (16724/mån) får mer än tidigare. Detta är en del i uppgörelsen med S för att V skall kunna delta i beredningar av allehanda ärenden. Med andra ord är det pengar som skall täcka det bortfall som sker när jag eller Jeanette tar ledigt från jobbet. Dessa insynspengar gör det möjligt för mig och Jeanette att ta ledigt från jobbet c:a 7 dar i månaden var.
Förra mandatperioden så sänkte S och borgarna V:s insynspengar från c:a 20 000 till dryga 9000kr bara för att de små borgerliga partierna skulle få mer och kunna utöva insyn eftersom de hade ett samarbete.

Som sagt låt inte er luras av medias bevakning och kom ihåg att de som mest vill slå mot oss är högerkrafterna (M). Vi tillsammans kommer att vara högerns motståndare hela mandatperioden för vi intog den plats som dom så gärna ville ha. Vänstern gör skillnad i politiken med högern vid rodret så hade bl.a. skolan haft 7 – 8 miljoner mindre kommande år.

Stig Eriksson ordf.
 

Kopiera länk