artikel

Privatisering på gång

På Socialnämndsmötet den 5 0ktober tog en majoritet av nämnden ett beslut om Demenscentret.

 

På Socialnämndsmötet den 5 oktober togs ett beslut om
Demenscentret.

Majoriteten av nämnden ställde sig positiva till ett Demenscenter:
"Göte Henriksson (s) yrkar då att då Socialnämnden inte har
delegation att fatta beslut ska ärendet hänskjutas till Kommunfullmäktige, samt
att Socialnämnden ser ett värde i ett demenscenter enligt föreslagen modell och
ställer sig bakom detsamma"

Vänsterpartiet yrkade då att socialnämnden inte har delegation att fatta beslut
ska ärendet hänskjutas till Kommunfullmäktige, samt att vidareutveckla demensvård
i den kommunala regin.

Vid omröstningen som följde så röstade 7 ledamöter på Göte
Henrikssons förslag och 2 ledamöter i enlighet med vänsterns förslag.
 Vår reservation har uteblivit i protokollet.

Vi anser att konsekvenserna för den egna verksamheten är
oklara både vad gäller personal och boende.  

Hur blir det för våra anställda?

Ska vi börja flytta på demenssjuka igen?

Detta skulle också innebära två olika aktörer inom vård och omsorg inom
Gällivare vilket vi inte ser som en fördel.

Dessutom är det, anser vänsterpartiet i Gällivare, att det
är särskilt viktigt att vi motarbetar de Borgerliga privatiseringssträvandena
med tanke på att nu har Borgarna möjlighet att privatisera och sälja ut så
mycket offentlig verksamhet som möjligt under den kommande mandatperioden.

Kopiera länk