artikel

En politik för ökade klyftor

Idag har partiledarna debatterat regeringsförklaringen. Lars Ohly kallade regeringsförklaringen för ”svenskt rekord i floskler” och pekade på hur högerregeringens politik i praktiken fördjupar klyftorna i samhället.

Lars Ohly:
En politik för ökade klyftor

Idag
har partiledarna debatterat regeringsförklaringen. Lars Ohly kallade
regeringsförklaringen för "svenskt rekord i floskler" och pekade på hur
högerregeringens politik i praktiken fördjupar klyftorna i samhället.

Stora
delar av regeringsförklaringen utgörs av en beskrivning av verkligheten
och en analys av problemen. I vissa fall kan även vi ställa oss bakom
problem- och verklighetsbeskrivningen. Men när det kommer till konkreta
förslag saknas detta helt, alternativ innebär förslagen att de går i
helt motsatt riktning mot vad regeringen i regeringen i retoriken säger
sig vilja åstadkomma.- Man säger sig vilja minska klyftorna men för
en politik där barn till arbetslösa och sjuka får betala priset för att
de rika ska bli rikare. Huvuduppgiften sägs vara att minska
arbetslösheten men vägen dit tycks mest handla om fromma förhoppningar
kring skattesänkningars välsignelse. Det enda som vi säkert vet att
regeringen kommer att åstadkomma är att i ett slag öka den öppna
arbetslösheten genom att göra 90 000 personer som idag är sysselsatta i
arbetsmarknadspolitiska program öppet arbetslösa, sade Lars Ohly.Regeringen
verkar tycka att det finns för mycket trygghet och för många
rättigheter för de anställa. De säger att man ska kunna leva på sitt
arbete men vill inte öka tryggheten genom att fler jobb blir fasta
heltidsjobb med en lön som det går att leva på. Trots att man säger sig
vilja värna den svenska modellen, kollektivavta och fackliga
rättigheter fördyras fackföreningsmedlemskapet rejält för de arbetande.
A-kasseavgiften höjs och görs obligatorisk, avdragsrätten för
fackföreningsavgiften tas bort, detta gäller dock inte direktörerna som
får fortsätta dra av avgiften till sina intresseorganisationer. Genom
sänkningar av a-kassan får vi en press nedåt på lönerna. Allt detta är
ganska långt från den svenska modell som de säger sig vilja värna.-
I regeringsförklaringen finns vackra ord om jämställdheten. Men i
praktiken vill man subventionera ojämställdheten genom vårdnadsbidrag.
Vissa välbeställdas kvinnors arbete ska dock underlättas genom
skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster, sade Lars Ohly.Kraven
på skattesubventioner för hushållsnära tjänster tycks vara en eftergift
åt kriminellt beteende inom överklassen. När miljonärer inte anser sig
ha råd att betala arbetsgivaravgifter och skatt för de tjänster de
anser sig behöva i hemmet är detta något som samhället ska bekosta.Att
statsminister Fredrik Reinfeldt inte anser att det är ett brott att
anlita svart arbetskraft är upprörande. Skattefusket kostar samhället
ofantliga 110 miljarder per år, pengar som skulle kunna användas till
fler i jobb och ökad välfärd för alla. Att statsminister bagatelliserar
detta och håller sina egna fuskande ministrar om ryggen visar tydligt
att vi fått en regering som står på överhetens sida, säger Lars Ohly
efter riksdagens debatt.

Kopiera länk