artikel

Om arbetsmarknaden

Vänsterpartiet presenterar en rapport med en rad förslag kring småföretagen.
Ny rapport:
Många jobb kan skapas i småföretagen

Vänsterpartiet presenterar en rapport med en rad förslag kring småföretagen.
– Vi tror inte att de stora företagen i Sverige kommer att stå för någon stor sysselsättningsökning, sade Lars Ohly. Men bland småföretagen finns en stor potential för fler jobb! Idag arbetar 1,4 miljoner personer i företag som har mindre än 50 anställda.

– Vänsterpartiet tror inte att någon måste få det sämre för att någon annan ska få det bättre, sade Lars Ohly vidare. Man behöver t ex inte sänka ersättningsnivåer eller minska anställningstryggheten för de anställda – det går att förbättra villkoren för både småföretagarna och de anställda samtidigt.

Tillgång till kapital är mycket viktig fråga för småföretag, särskilt i glesbygd, sade Marie Engström, skatteutskottet. I många länder finns kreditgarantiföreningar och nu håller det på att växa fram liknande system i Sverige, något som vänsterpartiet vill stödja. En annan möjlighet är att staten tar större ansvar för kreditgarantier för småföretagen.

– En schablonskatt i s k kontantbranscher (t ex taxi, restauranger och frisersalonger) skulle kunna ge förenklingar och samtidigt försvåra skattefusk, sade Marie Engström.

– Många småföretagare nämner arbetsgivarens sjuklöneansvar som ett av sina största problem, sade Lennart Beijer, näringsutskottet. Vi föreslår att de allra minsta företagen ska undantas från sjuklöneansvaret och har fått igenom en utredning i frågan.

– Lagen om offentlig upphandling bör göras om så att småföretagen lättare ska kunna vara med och lämna anbud, sade Lennart Beijer.

Kopiera länk