artikel

kvinnojourer i alla kommuner

Ingrid Burman:
Äntligen, Morgan Johansson!
Ingrid Burman:
Äntligen, Morgan Johansson!

I dag meddelade socialtjänstminister Morgan Johansson att han arbetar med ett nytt lagförslag som tvingar kommunerna att ge bättre stöd till våldsutsatta kvinnor. Ingrid Burman, riksdagsledamot (v), välkomnar beskedet.

– Äntligen har insikten kommit till regeringen att kommunerna måste ta ett stort ansvar för mäns våld mot kvinnor. Vänsterpartiet har under många år lagt fram förslag till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Det är glädjande att socialtjänstminister Morgan Johansson nu har insett problemen, säger Ingrid Burman.

– Flertalet kommuner saknar handlingsplaner, rutiner och riktlinjer för att bemöta och skydda våldsutsatta kvinnor. Idag bygger stödet till brottsoffer mycket på kommunernas godtycke, trots att de har ett ansvar för att tillgodose kompetent stöd till våldsutsatta kvinnor enligt socialtjänstlagen. Vi anser att socialtjänstlagens 5 kapitel 11 § ska skärpas från ”bör” till ”skall” för att skärpa det ansvaret.

– Vi ser fram emot regeringens nya hållning i frågan om mäns våld mot kvinnor. Vi hoppas att regeringen också hörsammar våra förslag om en nationell kostnadsberäkning för våldet och skärpt ansvar för länsstyrelserna, avslutar Ingrid Burman.

Kopiera länk