artikel

Protesterna tvingade regeringen till reträtt

Frankrikes regering backar om ungdomars arbetsvillkor
Camilla Sköld Jansson:
Protesterna tvingade regeringen till reträtt

– Frankrikes fackföreningar och studentorganisationer har inte bara stoppat urholkningen av arbetsvillkor och grusandet av framtidsmöjligheter för ungdomar i Frankrike. Deras seger är också en seger för alla som kämpar för goda arbetsvillkor och lägre arbetslöshet i Europa, säger vänsterpartiets andre vice ordförande Camilla Sköld Jansson.

– När den franska högerregeringen dragit tillbaka sitt förslag står Maud Olofsson och centern ännu ensammare, och deras förslag framstår som just så extremt och ungdomsfientligt som det är. Maud Olofsson ville ge ungdomar ”framtidstro” genom att göra dem rättslösa på arbetsmarknaden tills de är 26 år. I Frankrike har ungdomarna just skapat sig lite framtidstro genom att få förslaget skrotat.

– I ett läge när vi vet att osäkra anställningar redan är ett stort problem, särskilt för ungdomar, har centerpartiet presenterat förslag om att kraftigt utvidga de osäkra anställningar. Och när det behövs fler riktiga jobb i ekonomin har centerns förslag istället inriktat sig på att göra det lättare att sparka folk.

– Ska man minska arbetslösheten behövs det helt enkelt fler jobb. Vänsterpartiet kräver 200.000 jobb i offentlig sektor, där behoven är som störst. Kontrasten kan inte bli tydligare. Vänsterpartiets politik handlar om att bekämpa arbetslösheten. Högern riktar istället in sig på att bekämpa de arbetslösa, avslutar Camilla Sköld Jansson.

Kopiera länk