artikel

Barn/ungdomsfrågorna i Gällivare kommun

Vänsterpartiet ser att nu måste något hända i ungdomsfrågorna
Pressmeddelande angående Barn/ungdomsfrågorna i Gällivare kommun 060327.

Vänster partiet ser att nu måste något hända i dessa frågor.

Polisen går ut med varning efter varning. Drogerna ökar i samhället bland ungdomarna.
Vad görs i frågan från majoriteten?

Verksamheterna i kommunen som arbetar med barn/ungdom gör nog med vad de kan utifrån sina förutsättningar.
Men det behövs mer. Ett samlat grepp. Vissa satsningar.
De senaste åren har dragits ner i skolan, fritidsgårdar m.m. Föreningarna har fått sämre förutsättningar.

Inför budgeten 2006 föreslog Vänsterpartiet 1miljon kronor för att kunna starta upp Kvarters nära fritidsgårdar för de yngre barnen. Majoriteten sa sig inte vara emot detta men biföll ändå inte förslaget. Vad har man gjort i denna fråga från majoriteten? Inget.
Vänsterpartiet anser att dessa kvartersnära gårdar är ett måste i det förebyggande barn/ungdomsarbetet.

Vänsterpartiet föreslog vidare tre tjänster inom Individ och familjeomsorgen som skulle arbeta med att stödja familjer med barn/ungdomar som är i behov av stöd i hemmet. Detta avslogs av majoriteten. Varför?
Ett halvår efter kommer folkpartiet med en motion om någon form av Nanny-verksamhet. Varför inte stödja vårt förslag från början? Kanske det gått bättre om vi kallat det Nanny?
Vi ser nu att Individ och familjeomsorgen backar i sin budget med 5miljoner kronor på placeringar i familjehem och behandlingshem för barn och ungdomar. Hade vårt förslag gått igenom hade kanske någon av dessa barn/ungdomar kunna stödjas i hemmet.

Vänsterpartiet har motionerat att man bör titta över en ökning av föreningsbidragen för att stödja föreningar som bedriver barn/ungdomsverksamhet.

Vänsterpartiet har stött förslaget på Handlingsplan för samordning av kommunens ungdomsarbete. Denna Handlingsplan verkar vandra runt i kommunens korridorer utan att man tar något politiskt beslut i frågan.

Varför händer inget i dessa frågor???

Vänsterpartiet
genom

Jeanette Wäppling 070/2633939
Stig Eriksson 070/3207927

Kopiera länk