artikel

Angående Centrum.

Efter senaste tidningsartiklarna i NSD vill Vänsterpartiet lämna sin syn på frågan.
Pressmedelande 060327

Angående Centrum.

Efter senaste tidningsartiklarna i NSD vill Vänsterpartiet lämna sin syn på frågan.

050404 då frågan angående Centrum för första gången var upp i Kommunfullmäktige yrkade Vänsterpartiet på att frågan skulle ut på en snabb folkomröstning. Detta för att de då engagerade många människor i samhället.
Både de som ville förändra, med handlarna i spetsen som visat varför de tror att man bör släppa in bilarna i centrum på ett från deras sida sett trovärdigt sätt.
Samt de som vill bevara torget och utveckla det med aktiviteter och som visat på fördelarna med detta. Det genomfördes namninsamlingar för folkomröstning som visade att frågan engagerade kommuninnevånarna. Detta avslogs av majoriteten.

050509 då frågan behandlades i Kommunstyrelsen yrkade V-partiet på att man skulle ta fram ett förslag till planprocess utifrån förslag 1 och att frågan om folkomröstning skulle behandlas på juni sammanträdet.
En folkomröstning mellan förslaget att inte öppna för biltrafik och förslag 1. Detta avslogs av majoriteten.

När nu planprocessen är klar och förslagen varit ut på bred remiss ser vi att det finns majoritet för scenario 1 och scenario 0. V-partiet anser att nu är det dags att besluta i frågan. Låt folket avgöra mellan dessa båda alternativ, gör det i samband med valet. Har folket avgjort frågan kan vi förhoppnings vis lämna detta bakom oss och börja koncentrera oss på andra viktiga planeringar i infrastrukturen bland annat utifrån LKAB:s framtida gruvbrytningar, framtida skolstrukturen, idrottsanläggningar, gymnasieskolan m.m listan kan göras lång.

Vänsterpartiet Gällivare
genom

Stig Eriksson 070/3207927
Jeanette Wäppling 070/2633939

Kopiera länk