artikel

Vårbudgeten: Unga ska få jobb

Vänsterpartiet presenterar en rad förslag till vårbudgeten som ska pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten.
Vårbudgeten:
Unga ska få jobb.

Vänsterpartiet presenterar en rad förslag till vårbudgeten som ska pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten. Bland annat vill vänsterpartiet införa ungdomsplus, plusjobb för unga upp till 24 år som varit arbetslösa mer än 100 dagar.

Det här är några av vänsterpartiets förslag:

1. Inför ungdomsplus, plusjobb för unga upp till och med 24 år som varit arbetslösa mer än 100 dagar.

2. Förläng VIA Projektet (Vägen in i Arbetslivet) i ett år och utöka det med 1000 platser.

3. Slopa finansieringsbidraget för arbetspraktik.

4. Ta bort åldersgränsen 20 år för rätt att delta i arbetsmarknadsutbildning. Vänsterpartiet vill att alla som har avslutad gymnasieutbildning ska ha rätt till arbetsmarknadsutbildning.

5. Slopa åldersgränsen för sökande- och pendlingsresor.

6. Höj stödet till kommuner som ordnar åtgärder inom ungdomsgarantin från 150 kr till 200 kronor per dag. Stödet har legat still i snart 10 år.

Förutom åtgärder mot ungdomsarbetslöshet vill vänsterpartiet se satsningar som ska förbättra de ungas ekonomi och åtgärder för ett ökat bostadsbyggande.

Vänsterpartiet vill förbättra den ekonomiska situationen för studerande. Dels genom att studiebidraget höjs, i likhet med barnbidraget, från 950 till 1050 kronor i månaden. Dels genom att ett första steg tas för att höja studiemedlen vid eftergymnasiala studier. För att kompensera eftersläpad köpkraft sedan 1980 behöver studiemedlen höjas med 1500 kronor i månaden.

V föreslår också att det framtida stödet till bostadsbyggande ska utformas så att det stimulerar byggande av billiga och bra hyresrätter, så att ungdomar har råd att flytta hemifrån.

Kopiera länk