artikel

Semesterfrågan

Pressmedelande ang semesterfrågan för de anställda inom Socialförvaltningen
Press meddelande 060221

Angående artikeln i NSD 060221.
”Socialchef griper in i den infekterade semesterfrågan”
Det är skönt att se att socialnämndens ordförande också engagerar sig i semester frågan för omsorgspersonalen i socialnämndens verksamhet.
V-partiet har som bekant redan tidigare lyft frågan bland annat i en tidigare artikel i NSD. Då nu socialnämndens ordförande/socialdemokraterna visar sitt stöd i frågan så torde det inte vara något problem för V-partiet att få stöd när budgetprocessen för nästa år sätter i gång och då V-partiet som tidigare aviserat kommer att begära pengar för att få en budget att täcka personalens semesterdagar. Det största problemet i denna fråga är som vi ser det och tidigare lyft att det endast finns budgeterat för 25 semesterdagar per år och många av omsorgspersonalen har 31 dagar semester. Verksamheten går dessutom inte att bedrivas utan vikarier. Man kämpar ute i verksamheterna och ”noll vickar” de få gånger man är över grundbemanning. Som V-partiet ser det ska dessa få tillfällen då man är lite fler personal kunna användas för att göra lite extra med den gamle. Om nu Göte Henriksson och socialdemokraterna också stödjer denna fråga så torde detta inte vara något problem i framtiden.

För vidare information ring:

Iris Dimitri 070/304 68 77
Tycko Lehto 070/252 62 60
Stig Eriksson 070/320 79 27
Jeanette Wäppling 070/263 39 39

Kopiera länk