artikel

Vänsterns remissvar i Centrumfrågan

Remissvar angående Centrumplan från Vänsterpartiet. Att öppna upp för trafik i Centrum gör inte Centrum mer levande. Däremot måste man satsa mer på aktiviteter/aktivitets ytor där. Fortsätta på den påbörjade vägen med att lägga fler kulturarrangemang och andra arrangemang
Remissvar angående Centrumplan från Vänsterpartiet.

Att öppna upp för trafik i Centrum gör inte Centrum mer levande. Däremot måste man satsa mer på aktiviteter/aktivitets ytor där. Fortsätta på den påbörjade vägen med att lägga fler kulturarrangemang och andra arrangemang där. Vi ser redan nu att Centrum blivit mer levande med de aktiviteter som centrum gruppen tillsammans med andra har arrangerat. Det kommer fler och fler människor till dessa tillfällen ju oftare dessa aktiviteter sker. Vi anser också att man bör arbeta med att få fler grupper bland annat ungdomar som tittar på hur man kan utveckla centrum med aktivitets ytor som de kan nyttja för olika aktiviteter ex. beachvolley . Man bör också utveckla grönytan vid Grönskolan till lek och rörelse, varför inte en lekplats anpassade för handikappade barn.

Vänsterpartiet ser att det kan finnas behov av att flytta busshållplatsen enl. scenario 0.
Detta bland annat för att de gamla som handlat inte ska behöva bära sina kassar så långt samt ur trafiksäkerhets synpunkt.

Vänsterpartiet anser vidare att det finns behov att förbättra infrastrukturen kring Malmbergsvägen samt att göra en parkeringsplats utanför Systemet enligt förslag. Man bör här även se över trafikflödet Västra Kyrkoallen – Hantverkargatan ev. bygga en liten rondell eller någon annan trafiklösning. Man bör också se över parkeringslösningar kring Sparbanken, Sko Göran, Pennstället m.m. där bankomaten inte är på parkerings sidan samt parkeringen på Centralskolan. Dessa trafiklösningar tycker Vänsterpartiet man bör lösa snarast redan i budget inför 2007. Därför bör dessa infrastruktur förbättringar lyftas ut ur Centrumplanen.

Vänsterpartiet förespråkar.

Scenario 0 samt:

Att man i samverkan med olika grupper arbetar med att hitta olika aktiviteter/ utvecklar olika aktivitets ytor. Detta för att göra Centrum mer levande.

Att infrastruktur förbättringarna enligt ovan lyfts ut ur Centrum planen och snarast påbörjas.

Vänsterpartiets Medlemsmöte 060115

Stig Eriksson Jeanette Wäppling

Kopiera länk