artikel

Lars Ohly:

Lars Ohly:
Regeringen måste agera på uppgifterna om krigsförbrytelser!

Lars Ohly:
Regeringen måste agera på uppgifterna om krigsförbrytelser!

För närvarande befinner sig en pluton från 138: e motorskyttebrigaden från Leningrads militärområde i Norra Sverige för samövning med svensk militär. Brigaden och enskilda medlemmar av brigaden har anklagats för grova övergrepp och krigsförbrytelser i Tjetjenien.

Såväl den danska organisationen Stöttekommittén för Tjetjenien som svenska Helsingforskommittén har krävt att den svenska regeringen måste agera på de uppgifter om krigsförbrytelser som framkommit. Ett krav som även vänsterpartiets ledare Lars Ohly ansluter sig till.

Lars Ohly har idag ställt en fråga till försvarsminister Leni Björklund om hon avser att agera i frågan.

Svenska myndigheter är enligt brottsbalken skyldiga att agera när man får kännedom om misstänkta krigsförbrytare som befinner sig i landet. Detta kräver dock medverkan från regeringen. För att åtal ska kunna väckas krävs beslut om åtalsförordnande från regeringen.

– De uppgifter som finns om krigsförbrytelser måste tas på största allvar och det ligger ett tungt ansvar på regeringen att agera, säger Lars Ohly.

Kopiera länk