artikel

Hushållsnära tjänster

Artikeln innehöll felaktiga påståenden om de finska hushållsavdragen och gav sken av att 10 000 nya arbetstillfällen skapats. Här ger Camilla Sköld Jansson och Ann-Margarethe Livh svar på tal.
Camilla Sköld Jansson och Ann-Margarethe Livh:
Vilseled inte väljarna
I veckan skrev Maud Olofsson (c) en debattartikel i DN tillsammans med Ulla-Maj Wideroos, Svenska folkpartiet i Finland. Artikeln innehöll felaktiga påståenden om de finska hushållsavdragen och gav sken av att 10 000 nya arbetstillfällen skapats. Här ger Camilla Sköld Jansson och Ann-Margarethe Livh svar på tal.

"Det är hög tid att den svenska debatten kring hushållsnära tjänster och alternativa former för hemservice, går vidare", skriver Ulla-Maj Wideroos, Svenska folkpartiet i Finland, och Maud Olofsson (c) på DN Debatt (18/2). I samma artikel kan vi läsa att det finska hushållsavdraget har skapat 10 000 nya arbetstillfällen.

Medvetet eller omedvetet blandar Wideroos och Olofsson både siffror, fakta, hushållsgöromål och bygg- och reparationsarbete på ett sätt som gör att läsaren kan tro att 10 000 hushållsnära tjänster har tillskapats. Det är fel. I specialstudie 7, utgiven av Konjukturinstitutet 2005, hittar vi de fakta som gäller, nämligen att det i själva verket handlar om mellan 560 och 744 årsarbetstillfällen inom hushållssektorn – städ, tvätt, matlagning, vård och omsorg. Då har man inte tagit hänsyn till alla effekter vilket gör att nettosiffrorna är ännu lägre.

Vänstern går till val på att prioritera satsningar inom den offentliga sjukvården, barn- och äldreomsorg och en förbättrad arbetsmarknad med rättvisa löner till kvinnor. Borgerligheten gör en annan prioritering. Vi håller med om att debatten om skatteavdrag för hushållsnära tjänster ska gå vidare, men argumentera då ärligt och vilseled inte väljarna!

Camilla Sköld Jansson, (v) riksdagsledamot
Ann-Margarethe Livh, (v) gruppledare Stockholms stad

Kopiera länk